Archiwista

0000_0          0788_0

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich było od 1965 r. wydawcą Biuletynu „Archiwista”, w którym oprócz informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia publikowane były artykuły dotyczące szeroko pojmowanych problemów archiwistyki i archiwoznawstwa. Biuletyn „Archiwista” ukazywał się do 1996 r., kiedy to Zarząd Główny Stowarzyszenia postanowił wydawać kwartalnik „Archiwista Polski”.

Biuletyn „Archiwista” 1965-1995

1965 1966 1967 1968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1969 1970 1971 1972
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1973 1974 1975 1976
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46 47
1977 1978 1979 1980
48-49 50-51 52-53 54-55 56-57 58-59 60 61-62 63
1981 1982 1983 1984
64-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75 76-77 78-79
1985 1986 1987 1988
80-81 82 83 84
1989 1990 1991 1992

85

86

87

1993 1994 1995 1996

88

89