Opracowywanie normatywów

Nasze usługi

Opracowywanie normatywów

W działalności kancelaryjno-archiwalnej każdego aktotwórcy, bardzo istotną rolę odgrywają przepisy określające system kancelaryjny, obieg akt, kwalifikację i klasyfikację wytwarzanej dokumentacji, zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt itp. Właściwie skonstruowane i skutecznie wdrożone, w znaczący sposób usprawniają racjonalne i efektywne zarządzanie dokumentacją i informacją. SAP przygotowuje projekty regulacji odnoszące się zarówno do systemu tradycyjnego, jak również oparte o system informatyczny (EZD)

Do podstawowych normatywów kancelaryjno – archiwalnych należą:

 

1.

Instrukcja kancelaryjna

2.

Jednolity rzeczowy wykaz akt

3.

Instrukcja o organizacji i zakresie działania
archiwum zakładowego lub składnicy akt

4.

Kwalifikator dokumentacji technicznej
lub innej dokumentacji nieaktowej

Skontaktuj się z nami!

Pozostań w kontakcie ze specjalistami