Kontakt

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Zarząd Główny

00-213 Warszawa
ul. Bonifraterska 6 lok. 21
e-mail: sap@sap.waw.pl
tel.: +48 22 831 83 63, +48 22 831 31 71,  +48 22 635 87 68 (kursy, szkolenia)
fax: +48 22 831 31 02

Dyrektor Biura
Izabela Taras
e-mail: izabela.taras@sap.waw.pl
tel: 506-331-966

Dział Organizacyjno-Statutowy (kursy, szkolenia, wydawnictwa)
Sandra Mojżuk
e-mail: biuro@sap.waw.pl
tel: 517-166-880, +48 22 635 87 68 

Dział Handlowy
Paweł Topolewski
Pełnomocnik Jakości
e-mail: sap@sap.waw.pl
tel: 501-265-685

Dział Finansowo-Księgowy
Anna Brzywczy
e-mail: ania.brzywczy@sap.waw.pl
tel: 601-565-475

Dział Archiwalny
Izabela Taras
e-mail: iza.taras@sap.waw.pl
tel: +48 22 831 83 63

Inspektor Ochrony Danych
Karol Górski
e-mail: iod@sap.waw.pl

 

Wnioski w sprawie
udostępnienia akt osobowych i płacowych prosimy kierować:

e-mail: archiwum@sap.waw.pl

Archiwum Rotacyjne „ŁAD”
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
ul. Łubińska 3 c
05 – 532 Łubna

Wykaz miejsc przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców : tutaj

Czas realizacji kwerendy – do 7 m-cy. 

Formularz wniosku: wniosek-w-sprawie-udostępnienia-akt-osobowych-i-płacowych-vRODO