Komisje i rady

KADENCJA 2017-2022

Zarząd Główny powołał:

Radę Programowo-Naukową w składzie: Eugeniusz Borodij, Waldemar Chorążyczewski, Paweł Gut, Kazimierz Kozłowski, Helena Kułdo, Jan Macholak, Monika Płuciennik, Jarosław Porazinski, Władysław Stępniak; z głosem doradczym przewodniczący sekcji SAP

Komisję Gospodarczą w składzie: Agata Łazarz, Jan Miłosz, Eugenia Szymczuk

Komisję Statutowo-Organizacyjną w składzie: Barbara Brand-Golecka, Janusz Kuligowski, Wiesław Nowosad, Wiesława Rutkowska, Ryszard Wójtowicz

Radę „Archiwisty Polskiego” w składzie: Adam Baniecki, Paweł Gut, Lucyna Harc, Ivo Łaborewicz, Piotr Matuszek, Wiesław Nowosad, Elżbieta Rogal,

Redakcję „Archiwisty Polskiego” w składzie: Eugeniusz Borodij (redaktor naczelny), Waldemar Chorążyczewski, Marcin Hlebionek, Jarosław Porazinski, Władysław Stępniak

Radę Programową Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej w składzie: Roland Banduch, Elżbieta Billing, Andrzej Drakoniewicz, Przemysław Franciszkiewicz, Andrzej Jabłoński, Krzysztof Stryjkowski, Ewa Suchmiel, Piotr Zawilski