Komisje i rady

KADENCJA 2022-2027

Rada Programowa KCEA
Roland Banduch
Elżbieta Billing
Andrzej Drakoniewicz
Przemysław Franciszkiewicz
Agnieszka Jacek
Krzysztof Stryjkowski
Piotr Zawilski
Eugeniusz Borodij

Redakcja „Archiwisty Polskiego”
Eugeniusz Borodij – Redaktor Naczelny
Waldemar Chorążyczewski
Dariusz Chyła (sekretarz)
Robert Degen
Piotr Falkowski (sekretarz)
Marcin Hlebionek
Bartłomiej Konopa
Marek Konstankiewicz

Rada Programowa „Archiwisty Polskiego”
Władysław Stępniak
Jarosław Porazinski
Wiesław Nowosad
Julia Dziwoki
Lucyna Harc
Marek Durcanski
Irina Matiasz
Robert R. Kufel

Rada Programowo-Naukowa SAP
Paweł Gut – Przewodniczący
Wiesław Nowosad
Monika Płuciennik
Adam Baniecki
Eugeniusz Borodij
Waldemar Chorążyczewski
Marek Konstankiewicz
Tomasz Matuszak
Władysław Stępniak
z głosem doradczym przewodniczący sekcji SAP.

Komisja Statutowo-Organizacyjna
Wiesław Nowosad – Przewodniczący
Karol Andrzejewski
Barbara Brandt-Golecka
Julia Dziwoki
Aleksandra Kulesza
Monika Marcinkowska
Adam Szarota
Katarzyna Zielińska