Władze stowarzyszenia

KADENCJA 2022-2027

Zarząd Główny
Andrzej Jabłoński Prezes
Monika Płuciennik Wiceprezeska ds. rozwoju i współpracy krajowej
Wiesław Nowosad Wiceprezes ds. współpracy zagranicznej
Paweł Gut Wiceprezes ds. naukowych i wydawnictwa SAP
Piotr Strembski Sekretarz Generalny
Piotr Józefiak Skarbnik SAP
Przemysław Franciszkiewicz Członek Prezydium Zarządu Głównego
Ivo Łaborewicz Członek Prezydium Zarządu Głównego
Karol Andrzejewski członek Zarządu
Adam Baniecki członek Zarządu
Barbara Brandt-Golecka członek Zarządu
Waldemar Chorążyczewski członek Zarządu
Julia Dziwoki członek Zarządu
Rafał Gelo członek Zarządu
Marek Konstankiewicz członek Zarządu
Aleksandra Kulesza członek Zarządu
Monika Marcinkowska członek Zarządu
Piotr Matuszek członek Zarządu
Adam Szarota członek Zarządu
Małgorzata Włodarczyk członek Zarządu
Katarzyna Zielińska członek Zarządu
Główna Komisja Rewizyjna
Sławomir Pułkownik Przewodniczący
Paweł Hudzik
Joanna Kustow
Jolanta Louchin
Jan Miłosz
Sąd Koleżeński
Kazimierz Dąbrowski Przewodniczący
Radosław Czerniak
Anna Domalanus
Monika Domańska
Dorota Krukar- Ruppental
Elżbieta Kęska
Kazimierz Kozłowski