PORZĄDKOWANIE DOKUMENTACJI

Nasze usługi

Usługa archiwizacji dokumentacji

Archiwizacja (czyli porządkowanie dokumentacji) jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przez wykształconych specjalistów.
Przeprowadzenie tgo procesu zgodnie ze standardami pozwala na łatwy dostęp do dokumejntów w przyszłości.

Zakres wykonywanych prac

1.

Kwalifikacja dokumentacji
do odpowiednich kategorii archiwalnych

2.

Systematyzacja według struktury organizacyjnej jednostki,

3.

Klasyfikacja w układzie rzeczowym

4.

Weryfikacja i uzupełnienie opisu akt

5.

Sporządzenie ewidencji akt odrębnie dla materiałów archiwalnych (kategoria A) i nie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”)

6.

Wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania oraz organizacją procedury niszczenia przeterminowanej dokumentacji

Skontaktuj się z nami!

Pozostań w kontakcie ze specjalistami