Martyna Znamirowska

1 listopada 2020 r. odeszła od nas Martyna Znamirowska. Urodziła się w roku 1964 w Kielcach. W 1988 r. ukończyła studia archiwalne na Uniwersytecie Wrocławskim i  została zatrudniona w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. Pracowała w sekcji opracowania  a następnie w sekcji nadzoru archiwalnego, w tym na stanowisku kustosza. W 1999 r. została kierownikiem Oddziału  Opracowania Zasobu. Wyróżniała się głęboką wiedzą i zaangażowaniem oraz umiejętnościami w opracowaniu zasobu. Samodzielnie opracowała około 80 zespołów archiwalnych a nadzorowała opracowanie  ponad setki. Była członkiem kolejnych Komisji Metodycznych, członkiem Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji . Była autorką kilku artykułów o tematyce archiwalnej i historycznej. Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania archiwistyki otrzymała w 2016 r. Srebrny Krzyż Zasługi. Wstąpiła do SAP zaraz po studiach, gdy rozpoczęła pracę w Archiwum Państwowych w Zielonej Górze. Przez wiele lat dzieliła się swoja wiedzą z archiwistami zakładowymi czy to podczas kursów archiwalnych w ramach Grupy Kursowej SAP w Zielonej Górze, czy na warsztatach archiwalnych członków Oddziału. Aktywnie uczestniczyła w pracach Zarządu Oddziału, dwukrotnie była delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów. Na XIV Zjeździe we Wrocławiu została wybrana przewodniczącą Sadu Koleżeńskiego.