Przewiń

Usługi dla firm i instytucji publicznych

Bezpieczne archiwa

Systemy archiwizacji

Procedury kancelaryjne

Archiwa elektroniczne

Doradztwo i ekspertyzy

Szkolenia


Misja

„Dbałością o wysoki poziom etyki zawodowej, doświadczeniem, nowoczesnością i kompetencjami personelu
zapewniamy naszym Klientom bezpieczne archiwa”

Dążenie do najwyższej jakości naszego działania przejawia się w codziennej i konsekwentnej realizacji następujących celów:
– pełnej identyfikacji wymagań ustawowych i przepisów dotyczących usług,
– podnoszenie jakości świadczonych usług,
– podnoszenie bezpieczeństwa powierzonej dokumentacji,
– doskonalenie komunikacji wewnętrznej i komunikacji z Klientem,
– doskonalenie kwalifikacji personelu.