Jadwiga Sałagacka

Stowarzyszanie Archiwistów Polskich z żalem żegna zmarłą w dniu 21 kwietnia 2024 r. naszą Koleżankę Jadwigę Sałagacką. Jadwiga Sałagacka była członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich od 1968 r. Współtworzyła podstawy działalności łódzkiego Oddziału. Jako wieloletni członek Zarządu Oddziału w Łodzi pełniła przez kilka kadencji funkcję sekretarza i przewodniczącej/prezesa Oddziału. W swej ponad 50-letniej przynależności do SAP zawsze wykazywała się dużą aktywnością, inwencją i zaangażowaniem w pracy na rzecz Stowarzyszenia. Była m.in. organizatorką kilkunastu objazdowych warsztatów archiwalnych integrujących środowisko archiwistów, przedstawiała referaty szkoleniowe na zebraniach Oddziału, prowadziła zajęcia instruktażowe dla archiwistów zakładowych. Współorganizowała w 2001 r. III Krajowe Sympozjum Archiwalne w Łodzi poświęcone archiwom instytucji wymiaru sprawiedliwości. Wielokrotnie wybierana była na delegata na krajowe zjazdy delegatów SAP. Działalność w Stowarzyszeniu prowadziła społecznie, zawsze z dużym oddaniem i zamiłowaniem, nie szczędząc na nią swojego prywatnego czasu. Z powodzeniem propagowała misję zawodu archiwisty. Swoją aktywnością i osobowością doprowadziła do znacznego rozwoju i wzmocnienia liczebnego Oddziału. W ramach Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej SAP od 1994 r. prowadziła kursy kancelaryjno – archiwalne, wykorzystując i przekazując zdobytą wiedzę archiwalną i bogatą praktykę zawodową. W latach 1997-2002 była członkiem Zarządu Głównego SAP. Od 1968 r. do 2012 r. Jadwiga Sałagacka była pracownikiem Archiwum Państwowym w Łodzi. Całe swoje życie zawodowe związała z nadzorem archiwalnym i kształtowaniem narodowego zasobu archiwalnego. Była organizatorem i pierwszym kierownikiem oddziału nadzoru archiwalnego łódzkiego Archiwum. W 2015 roku za zasługi dla Stowarzyszenia została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Koleżanka Jadwiga Sałagacka znana była ze swoich odważnych opinii i celnych uwag na tematy merytoryczne oraz dotyczące pracy zawodowej. W środowisku archiwalnym cieszyła się dużym autorytetem i poważaniem. W sytuacjach trudnych można było liczyć na jej doświadczenie i pomoc. Będzie nam jej brakowało.