Ewa Rosowska – Jakubczyk

Z żalem informujemy, że 23 czerwca 2024 r. zmarła nasza wieloletnia koleżanka dr Ewa Rosowska-Jakubczyk. Należała do Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich od 2000 roku. Aktywna członkini. Była wieloletnią pracownicą Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, wykładała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, uczestniczyła w pracach normalizacyjnych prowadzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Dokumentowała losy Polaków na Wschodzie, przeprowadzając kwerendy źródłowe w archiwach zagranicznych, m.in. w ramach projektu Polska-Białoruś. Wspólne dziedzictwo historyczne, realizowanego wraz ze Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich. Była autorką wielu publikacji z zakresu historii i archiwistyki oraz redaktorką wydawnictw źródłowych, materiałów konferencyjnych, publikacji jubileuszowych, trzeciego tomu Słownika biograficznego archiwistów polskich. Pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Archeion". W 2008 r. za udział w pracach nad czterotomową serią Katyń "Dokumenty zbrodni". Odznaczona została Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Uczestniczyła, wielokrotnie w roli prelegenta, w konferencjach i kongresach naukowych, powszechnych zjazdach archiwistów polskich. Była delegatem Oddziału Warszawskiego na ostatni XVI Zjazd Delegatów SAP w Łodzi.