Daria Nałęcz

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 20 marca 2022 roku zmarła dr hab. Daria Nałęcz, historyk czasów najnowszych, badaczka m.in. dziejów II Rzeczpospolitej, przez wiele lat jako Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych (1996-2006) związana ze sprawami archiwów polskich i archiwistyki. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich współpracowało z prof. Darią Nałęcz na niwie archiwalnej, m.in. w zakresie organizacji archiwów, tworzenia przepisów archiwalnych, szkolenia i kształcenia archiwistów, upowszechniania wiedzy o archiwach i archiwistyce w społeczeństwie. Ważnym polem współdziałania było również forum Międzynarodowej Rady Archiwalnej oraz Międzynarodowe Kongresy Archiwalne. Profesor Daria Nałęcz była współautorką koncepcji programowych Powszechnych Zjazdów Archiwistów Polskich w Toruniu w 1997 i Szczecinie w 2002 roku, a także współautorką i redaktorką publikacji wydanych przez SAP. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich składa rodzinie i bliskim Pani Profesor najszczersze wyrazy współczucia.