VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich

„Archiwa – zwierciadła czasu, skarbnice pamięci”
Łódź, 7 – 9 września 2022 r.