Ryszard Wiśniewski

Z żalem informujemy, że zmarł kolega Ryszard Wiśniewski. Urodził się w 1931 roku w Rypinie. Wstąpił do Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w 1966 roku. Emeryt od września 1989 roku. Pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Szczecinie. W SAP pełnił funkcje: Delegat na XII Krajowy Zjazd SAP Sekretarz Zarządu Oddziału SAP w Warszawie  w latach 1969 - 1970. Członek Zarządu Oddziału - 1970 - 1971. Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału SAP - 1971 -1976. Osiągnięcia w pracy stowarzyszeniowej: Opracowanie ankiety pt. „Archiwa Zakładowe - stan i potrzeby" (s. 40 publikacji: Horst W., Janowski W. - Oddział Warszawski SAP w latach 1965 - 2015) oraz inne osiągnięcia w dziedzinie popularyzacji archiwistyki. Współtwórca i aktywny działacz Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Wykładowca na Podyplomowym Studium Zarządzania Oświatą w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie w latach 1999 - 2008, prowadzący zajęcia z przedmiotu „Organizacja archiwum szkolnego". Opracowanie programu szkolenia modułowego pt. „Archiwista zakładowy (2005 r.) na zlecenie Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (program został zatwierdzony przez Komisję Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego). Posiadane odznaczenia: 1/ Medal Komisji Edukacji Narodowej; 2/ Srebrny Krzyż Zasługi. Aktywny udział w pracach Oddziału Warszawskiego SAP. W roku 2021 otrzymał Odznakę Zasłużonego dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Będzie nam Ciebie brakowało!