Roman Stelmach

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 22 marca zmarł dr Roman Stelmach, archiwista i historyk, wieloletni członek naszego Stowarzyszenia, w delegat na Krajowe Zjazdy Delegatów SAP i członek Zarządu Głównego SAP. Kolega Roman Stelmach całe życie zawodowe związany był z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, był kierownikiem oddziału, opiekunem archiwaliów z czasów książęcych, opracował m.in inwentarze dokumentów średniowiecznych i nowożytnych, był autorem i współautorem prac z zakresu dyplomatyki, akto- i archiwoznawstwa oraz historii Śląska w średniowieczu. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich składa rodzinie i bliskim dr. Romana Stelmach najszczersze wyrazy współczucia.