Mirosław Zapała

Z głębokim żalem zawiadamiamy o nagłej śmierci naszego Przyjaciela Mirosława Zapały, byłego pracownika Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Urodził się w 25 czerwca 1967 r. w Sulechowie, którego historia pasjonowała Go przez całe życie. W 1993 r. ukończył studia archiwistyczne na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2003 r. podjął pracę w oddziale zielonogórskiego Archiwum Państwowego w Wilkowie, którego był kierownikiem w latach 2008 – 2013. W latach 2013 – 2023 kierował Oddziałem Kształtowania Narastającego Zasobu Archiwalnego Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich od 2006 r. Przez wiele lat pełnił liczne funkcje w Zarządzie Oddziału SAP w Zielonej Górze (od 2022 r. prezes Oddziału, w kadencji 2007-2012 oraz 2012-2017 - wiceprezes). Cieszył się zaufaniem koleżanek i kolegów, wielokrotnie jako delegat reprezentował Oddział na Zjazdach SAP.