Piotr Pawłowski

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich z głębokim żalem zawiadamia, że w dniu 17 grudnia 2022 r. zmarł Kol. Piotr Pawłowski, archiwista i historyk. Urodził się 12 listopada 1956 r. w Sandomierzu, studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 45 lat swojego życia zawodowego związany był z państwową służbą archiwalną. W Archiwum w Sandomierzu przeszedł całą drogę awansu zawodowego od młodszego archiwisty, przez adiunkta archiwalnego, kustosza, aż po kierownika Oddziału Zamiejscowego. Był wieloletnim członkiem naszego Stowarzyszenia, przez 15 lat pełnił liczne funkcje w Zarządzie Oddziału SAP w Kielcach (prezes Oddziału w latach 2007-2017, skarbnik i sekretarz w latach 2017-2022), wielokrotnie, jako delegat, reprezentował Oddział na Zjazdach SAP, w 2017 r. był sekretarzem Zjazdu w Kielcach. Pasję badacza regionalisty realizował m.in. w Towarzystwie Naukowym Sandomierskim i Stowarzyszeniu „Pamięć i Solidarność” w Sandomierzu. Był autorem wielu publikacji i wystaw z zakresu archiwistyki i historii, a także współorganizatorem i prelegentem licznych spotkań i konferencji, m.in. XIII Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego na temat „Zabezpieczanie i ochrona materiałów archiwalnych – teoria i praktyka”. Żegnamy przede wszystkim dobrego Człowieka i życzliwego Przyjaciela. Serdeczne wyrazy współczucia składamy Żonie, Dzieciom oraz całej Rodzinie.