Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Sekcje Stowarzyszenia

… „Od początku nowej kadencji (2002-2007) zrezygnowaliśmy jako ZG SAP, z praktyki centralnego organizowania ogólnopolskich sympozjów archiwalnych. Dzięki bowiem wspaniałemu zaangażowaniu wielu działaczy rolę tę przejęły sekcje branżowe, wspierane przez oddziały terenowe Stowarzyszenia. W ten sposób integracja różnych środowisk archiwistów staje się powoli faktem – czynnikiem decydującym o tym, czy ludzie pragną się ze sobą spotykać i rozwiązywać własne, specyficzne problemy jest wspólnota zainteresowań, a nie wyłącznie formalna przynależność do jakieś organizacji i najlepsze nawet pomysły centrum” …

…”Sekcje potrafiły w krótkim stosunkowo okresie skupić liczną rzeszę archiwistów zakładowych określonych działów gospodarki narodowej, stworzyć własne programy działania, zorganizować konferencje szkoleniowe, pozyskać sponsorów, nawiązać kontakty z oddziałami terenowymi SAP, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i innymi instytucjami, do których mają prawo zgłaszać, za pośrednictwem Zarządu Głównego SAP, własne postulaty” …

Jarosław Porazinski, 40-lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (1965-2005),

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich 1965-2005. Tradycje i współczesność, Warszawa 2005, s. 105