Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Łódź

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Łukasz Jaworski
Wiceprezes – Anna Koza, Piotr Strębski
Sekretarz – Andrzej Wróbel
Skarbnik – Izabela Matysiak-Aleksandrowicz

Członek Zarządu – Anna Pierzchała, Dominik Antoszczyk

e-mail – lodz@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Łódź”

Komunikaty i informacje

Kadencja 2012-2017

 

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łodzi zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa przy ul. Piotrkowskiej 282.

 Porządek zebrania:

 1.  Relacja z obchodów Jubileuszu 50-lecia Oddziału w Łodzi SAP,
 • Przedstawienie okolicznościowego pokazu multimedialnego obrazującego historię Oddziału Łódzkiego SAP,
 • Przedstawienie pokazu multimedialnego ukazującego przebieg obchodów jubileuszowych,
 1. Sprawy organizacyjne.

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łodzi przypomina o konieczności uregulowania bieżących i zaległych składek członkowskich. Informację o zaległych składkach członkowskich można otrzymać od skarbnika Oddziału kol. Izabeli Matysiak – Aleksandrowicz, tel. 42 636 85 35, 42 636 33 86 lub przesyłając zapytanie drogą elektroniczną na podany powyżej e-mail.

Składka członkowska do końca 2013 r. wynosiła rocznie 12 zł a od 2014 r. wynosi 20 zł. Emeryci i studenci korzystają z 50% zniżki. Składki członkowskie wpłacać można bezpośrednio na konto w BNP Paribas, nr konta 87 1600 1068 0003 0102 0995 9001 z dopiskiem składki SAP O/Łódź i za jaki okres

Prosimy o podanie (przesłanie) adresów poczty elektronicznej w celu łatwiejszego kontaktu i obniżenia kosztów korespondencji.

W przypadku wystąpienia ze Stowarzyszeniu prosimy o powiadomienie na piśmie.

Prezes Zarządu Oddziału SAP w Łodzi
Andrzej Drakoniewicz

Jubileusz 50-lecia Oddziału w Łodzi Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

W dniu 25 X 2014 r. Oddział w Łodzi SAP uroczyście świętował swoje złote gody. Obchody odbywały się w reprezentacyjnej sali Grand Hotelu w Łodzi. Referat okolicznościowy wygłosił Prezes Oddziału kol. Andrzeja Drakoniewicz. Obchodom towarzyszył pokaz multimedialny obrazujący historię Oddziału. Jubileusz uświetniony został występem Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego „Poltex” z Łodzi. Zrobiona została równie okolicznościowa fotografia upamiętniająca uczestników spotkania. Jubileusz zorganizowany został pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego kol. Kazimierza Jaroszka, który w swoim wystąpieniu podkreślił wkład członków Oddziału Łódzkiego w rozwój SAP.

50 lat SAP w Łodzi 001

50 lat SAP w Łodzi 055 50 lat SAP w Łodzi 058 50 lat SAP w Łodzi 047

50 lat SAP w Łodzi 070 50 lat SAP w Łodzi 077 50 lat SAP w Łodzi 119

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łodzi zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Archiwum Państwowym w Łodzi przy al. Piłsudskiego 33.

Porządek zebrania:

 1. Komunikat kol. Piotra Zawilskiego z konferencji Międzynarodowej Rady Archiwów w Brukseli w dniach 23-24 listopada 2013 r.
 2. Informacja kol. Jolanty Jesionowskiej dotycząca warsztatów archiwalnych w 2014 r..
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Życzenia świąteczno-noworoczne.
Prezes Zarządu Oddziału SAP w Łodzi
Andrzej Drakoniewicz

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łodzi zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 7 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282.

Porządek zebrania:

 1. Informacja bieżąca kol. Andrzeja Majchrzaka o działalności ZG SAP.
 2. Prelekcja kol. Piotra Strembskiego, kierownika Oddziału Konserwacji i Reprografii Archiwum Państwowego w Łodzi, na temat „Fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Łodzi, jako źródła do badań biograficznych”.
 3. Relacja kol. Jolanty Jesionowskiej z warsztatów archiwalnych w 2013 r. w Trójmieście i Ziemi Kaszubskiej.
 4. Sprawy organizacyjne.

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej.

Poniżej podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat składek członkowskich:
BNP Paribas, nr konta 87 1600 1068 0003 0102 0995 9001 z dopiskiem składki SAP O/Łódź i za jaki okres.

Prezes Zarządu Oddziału SAP w Łodzi
Andrzej Drakoniewicz

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łodzi zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 20 maja 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowska 282.

Porządek zebrania:

 1. Informacja kol. Andrzeja Majchrzaka o działalności ZG SAP.
 2. Prelekcja kol. Anny Szefler, kierownika Oddziału Nadzoru Archiwalnego Archiwum Państwowego w Łodzi, na temat „Funkcjonowanie archiwum zakładowego w świetle obowiązujących przepisów prawa”.
 3. Informacja kol. Jolanty Jesionowskiej o warsztatach archiwalnych w 2013 r. w Trójmieście i Ziemi Kaszubskiej.
 4. Sprawy organizacyjne.

Będzie możliwość kupienia archiwalnych numerów „Archiwisty Polskiego” w promocyjnej cenie.

Przypominamy również o opłaceniu składki członkowskiej.

Poniżej podajemy numer konta, na który można dokonywać wpłat składek członkowskich:
BNP Paribas, nr konta 87 1600 1068 0003 0102 0995 9001 z dopiskiem składki SAP O/Łódź i za jaki okres.

Prezes ZO SAP w Łodzi

Andrzej Drakoniewicz

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łodzi zaprasza na zebranie, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2012 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Piotrkowska 282.

Porządek zebrania:

 • Prezentacja multimedialna koleżanki Magdaleny Suwalskiej z wycieczki po Wrocławiu pod hasłem „W sercu miasta”, jako jedna z atrakcji VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich.
 • Komunikat kolegi Piotra Zawilskiego z pobytu na konferencji Eurasica w Taszkiencie.
  Życzenia świąteczno – noworoczne.
 • Sprawy organizacyjne.
 • Propozycję programu warsztatów archiwalnych w 2013 r. przedstawi koleżanka Jolanta Jesionowska i przedstawiciel firmy organizującej wyjazd.

Będzie możliwość kupienia archiwalnych numerów „Archiwisty Polskiego” w promocyjnej cenie.

Przypominamy również o opłaceniu składki członkowskiej.

Prezes Oddziału

Andrzej Drakoniewicz