Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kraków

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Adam Górski
Wiceprezes -Mateusz Wyżga
Sekretarz – Sławomir Mróz
Skarbnik – Anna Jaskółka

Piłsudskiego 14

31-109 Kraków

images krakow@sap.waw.pl,

images adamgorskizg@interia.pl