Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kraków

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Adam Górski
Wiceprezes -Mateusz Wyżga
Sekretarz – Sławomir Mróz
Skarbnik – Anna Jaskółka

Gołębia 13

31-007 Kraków

images krakow@sap.waw.pl,

images adamgorskizg@interia.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Kraków”