Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kielce

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Przemysław Wzorek
Wiceprezes – Hubert Mazur
Sekretarz – Piotr Pawłowski
Skarbnik – Monika Marcinkowska
Członek Zarządu – Hildegarda Jankowska

25-045 Kielce,
ul. Jana Kusocińskiego 57

indeks 692-443-229, 602-652-463

images kielce@sap.waw.pl