Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kielce

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Monika Marcinkowska
Wiceprezes – Hubert Mazur
Sekretarz – Hildegarda Jankowska
Skarbnik – Piotr Pawłowski
Członek Zarządu – Przemysław Wzorek

 

indeks

images kielce@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Kielce”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 kwietnia 2020 r. w Kielcach odeszła od nas Koleżanka Jadwiga Nobis, wieloletni pracownik Archiwum Państwowego w Kielcach, członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Zawsze skromna, życzliwa, gotowa do pomocy, serdeczna, o niezwykłej kulturze osobistej i wielkim sercu. Na zawsze pozostanie w pamięci osób, które miały szczęście Ją poznać.

Requiescat in pace