Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kielce

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Piotr Pawłowski
Wiceprezes – Anna Smorąg
Sekretarz – Monika Marcinkowska
Skarbnik – Rafał Chałoński
Członek Zarządu – Rafał Rębosz

27-600 SANDOMIERZ,
ul. Żydowska 4

indeks (15) 832-25-09

images kielce@sap.waw.pl