Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Kielce

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Przemysław Wzorek
Wiceprezes – Hubert Mazur
Sekretarz – Piotr Pawłowski
Skarbnik – Monika Marcinkowska
Członek Zarządu – Hildegarda Jankowska

25-344 Kielce,
ul. Spółdzielcza 9/82

indeks 692-443-229, 602-652-463

images kielce@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Kielce”