Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Gdańsk

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Monika Płuciennik
Wiceprezes – Łukasz Grochowski, Jolanta Musiał
Sekretarz – Hanna Jaszkowska
Skarbnik – Jolanta Taras

Członek Zarządu – Dorota Dyczyńska, Karolina Mizerska

indeks

images

www.sap.archiwapomorskie.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Gdańsk”

Komunikaty i informacje

W dniu 14 października 2015 roku odbyły się uroczyste obchody 50-lecia działalności gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Z tej okazji członkowie SAP spotkali się w gościnnych progach siedziby Nadbałtyckiego Centrum Kultury – w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku w towarzystwie znamienitych przedstawicieli pomorskich instytucji samorządowych, zaprzyjaźnionych instytucji nauki, kultury i sztuki, przyjaciół i sympatyków naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury – Elżbieta Pękała. Po niej głos zabrała Pani Prezes gdańskiego Oddziału SAP – Monika Płuciennik, która przywitała wszystkich gości oraz autorów książki przygotowanej z okazji jubileuszu.

Kolejne wystąpienie należało do Pana Profesora Sławomira Kościelaka, redaktora książki „Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku. 1965-2015. Dzieje – ludzie – praca w archiwach”, który przybliżył jej treść. Publikacja ta została dofinansowana ze środków Miasta Gdańska, a recenzentem naukowym wydawnictwa był Pan Profesor Marek Stażewski.

Następnie Pani Monika Płuciennik wygłosiła referat na temat historii gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Po nim głos zabrał Pan Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Kazimierz Jaroszek, który złożył na ręce Pani Iwony Flis odznakę „za zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” przyznaną pośmiertnie Stanisławowi Flisowi – byłemu Prezesowi gdańskiego Oddziału SAP oraz byłemu członkowi Zarządu Głównego SAP. Pan Prezes złożył również gratulacje gdańskiemu Oddziałowi SAP z okazji 50-lecia jego działalności.

Kolejna część spotkania rozpoczęła się od przemowy Wiceprezydenta Gdańska – Pana Wiesława Bielawskiego, który odczytał również list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza.

Następnie wystąpił Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku – Pan Piotr Wierzbicki.

Pani Prezes Oddziału SAP w Gdańsku przyjęła listy gratulacyjne od Archiwum Państwowego w Koszalinie i koszalińskiego Oddziału SAP przekazane przez Pana Grzegorza Olbrysia – Kierownika Oddziału Archiwum Państwowego w Słupsku oraz od Zarządu Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przekazane przez Panią Przewodniczącą – Małgorzatę Kłos.

Po wysłuchaniu przemówień okolicznościowych licznie zgromadzeni uczestnicy wieczoru jubileuszowego mieli okazję wysłuchać recitalu fortepianowego wybitnego polskiego pianisty – Pana Szczepana Kończala. W programie występu znalazły się Polonezy op. 40 (A-dur nr 1 i c-moll nr 2), Mazurki op. 63 (H-dur nr 1, f-moll nr 2 i cis-moll nr 3) oraz Scherzo h-moll op. 20 Fryderyka Chopina, Bagatella F-dur op. 97 nr 2 Jaena Sibeliusa, wybrane preludia estońskiego kompozytora Eduarda Tubina, a na koniec zabrzmiała Parafraza koncertowa na temat Rigoletta Giuseppe Verdiego skomponowana przez Ferenca Liszta.

Ostatnim punktem programu był wernisaż wystawy pt.: „Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku. 1965-2015”, którą otworzyła Pani Jolanta Taras – Wiceprezes gdańskiego Oddziału SAP.

Następnie chocolatierzy – Panowie Kamil Karczewski i Paweł Górny – zaprosili gości do skosztowania czekoladek przygotowanych przez kawiarnię „Czekoladowy Młyn”, a Pani Prezes Monika Płuciennik – do wzniesienia toastu „100 lat” dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Na zakończenie Pani Prezes podziękowała serdecznie wszystkim gościom, którzy przyjęli nasze zaproszenie.

Dalsza część uroczystości przebiegała w miłej atmosferze nieformalnych rozmów gości w otoczeniu Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku.

Więcej informacji na temat jubileuszu gdańskiego Oddziału SAP pod adresem: http://sap.archiwapomorskie.pl/2015/10/15/relacja-z-wieczoru-jubileuszowego-z-okazji-50-lecia-gdanskiego-oddzialu-sap/

81 fotoreportaż

plakat

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich,

 serdecznie zapraszamy na obchody 50-lecia działalności gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Wieczór jubileuszowy odbędzie się w środę 14 października 2015 roku o godzinie 17:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku, ul. Korzenna 33/35. Połączony będzie z promocją przygotowanej na tę okazję książki pt. „Pół wieku Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Gdańsku. 1965-2015. Dzieje – ludzie – praca w archiwach” pod redakcją Sławomira Kościelaka i Moniki Płuciennik, dofinansowanej ze środków Miasta Gdańska.

W programie wieczoru przewidziano wystąpienia okolicznościowe, wykład o historii gdańskiego Oddziału, recital fortepianowy w wykonaniu Szczepana Kończala, wernisaż wystawy poświęconej dziejom Stowarzyszenia oraz poczęstunek.

Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na naszym jubileuszu.

Z poważaniem

Monika Płuciennik

Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Gdańsku

SF

Z wielkim żalem zawiadamiam, że dziś w nocy zmarł Stanisław Flis.
Jesteśmy głęboko wstrząśnięci tą stratą.

Msza Święta odprawiona zostanie w czwartek 24 lipca 2014 r. o godzinie 12:30 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie przy ul. Malczewskiego. Po Mszy Świętej nastąpi odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie przy ul. Malczewskiego 31.

Z poważaniem
Monika Płuciennik
Prezes Zarządu Oddziału Gdańskiego
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich