Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność usługowa   Kursy kancelaryjno archiwalne

Kursy kancelaryjno archiwalne

Dla pracowników administracyjnych niższego i średniego stopnia, dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp. SAP prowadzi kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia, które dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Organizujemy także kilkugodzinne seminaria kancelaryjno-archiwalne dla kadr kierowniczych wszelkich firm i instytucji oraz doraźne szkolenia mające na celu wdrożenie określonych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Szkolenia prowadzi Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP (Centrum) na terenie całego kraju. W zakresie kursów kancelaryjno-archiwalnych jest największym centrum szkoleniowym w Polsce.

Wykładowcami Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich doświadczeni pracownicy Archiwów Państwowych, autorzy wielu publikacji z zakresu archiwistyki, absolwenci wyższych uczelni o kierunku historyczno-archiwalnym.

 • Kurs I stopnia obejmuje 34 godzin zajęć, cena 1100 zł + VAT 23% 
 • Kurs II stopnia obejmuje 38 godzin zajęć, cena 1300 zł + VAT 23%

          zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

 (wymagane wypełnienie oświadczenia będącego załącznikiem do zgłoszenia na kurs)

Kursy organizowane są od września do grudnia i od lutego do czerwca.
Każdego roku kończy je około 1500 osób.

Kursy kancelaryjno-archiwalne I stopnia

Program kursów I stopnia obejmuje następujący zakres tematyczny:

 • prawne podstawy postępowania z dokumentacją (3 godz.),
 • dokumentacja niejawna (1 godz.),
 • rodzaje i postać dokumentacji współczesnej(2 godz.),
 • kwalifikacja archiwalna dokumentacji i okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B (4 godz.),
 • organizacja pracy kancelaryjnej w tym ćwiczenia z praktycznego posługiwania się wykazem akt (6 godz.),
 • organizacja i zakres działania archiwum zakładowego – w tym wycieczka do wzorcowego archiwum zakładowego (5 godz.),
 • archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nieaktowej (6 godz.),
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (3 godz.),
 • postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych (2 godz.),
 • komputerowe systemy zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych (2 godz.).

Kursy kancelaryjno-archiwalne II stopnia

Program kursów II stopnia koncentruje się na przekazaniu słuchaczom wiedzy z następującego zakresu:

 • organizacja i prowadzenie kancelarii aktotwórcy (5 godz.),
 • rozgraniczanie zespołów archiwalnych i ich rodzaje (4 godz.),
 • ustalenie przynależności zespołowej (6 godz.),
 • archiwizowanie materiałów archiwalnych, sporządzanie noty przy przekazywaniu do archiwum państwowego (13 godz.),
 • archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej 3 godz.),
 • archiwizowanie innych rodzajów dokumentacji (4 godz.),
 • systemy ewidencji zasobu archiwalnego (3 godz.).

PG3.F1 – Karta zgłoszenia uczestnika kursu 2020