Home     Warszawa

Warszawa

Kierownik Grupy Kursowej: Pani Ewa Suchmiel

Miejsce prowadzenia zajęć: Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1

Kontakt: (22) 635 87 68 – Monika Kopka – Biuro

Kontakt: kom. 517 166 901  – Ewa Suchmiel

Email: kursy@sap.waw.pl

Stowarzyszenie dbając o bezpieczeństwo i spokój naszych kursantów, podjęło decyzję o zawieszeniu do odwołania zajęć dydaktycznych na kursach kancelaryjno – archiwalnych.

Wszelkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane, a zgłoszone osoby informowane z wyprzedzeniem.

 

Kurs II stopnia : 13, 17, 19, 24, 26, 30 marca 2020r. ( 6 dni szkoleniowych, zajęcia w godzinach 9-16:30) -ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA!
Kurs I stopnia : 3, 7, 16, 21, 23 kwiecień 2020r. ( 5 dni szkoleniowych, zajęcia w godzinach 9-16:30) – ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA!
Kurs II stopnia : 05, 07, 12, 14, 18, 22 maja 2020r. ( 6 dni szkoleniowych, zajęcia w godzinach 9-16:30) 

 

Karta zgłoszenia do pobrania :PG3.F1 – Karta zgłoszenia uczestnika kursu WARSZAWA