Home     Koszalin

Koszalin

Studia. Materiały. Konferencje Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Postępowanie z dokumentacją osobową. Przepisy prawa, praktyka, postulaty.

Materiały z XI Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa zakładowe SAP, Oddziału SAP w Koszalinie, Archiwum Państwowego w Koszalinie.

Koszalin 9-10 czerwca 2015 r.

pod red. Andrzeja Jabłońskiego

Poznań 2016

ISBN 978-83-931483-6-3

 

Pobierz: Formularz zamówienia