Home     Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości

Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości

Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości

pod red. Juliana Baranowskiego i Urszuli Zarzyckiej-Sutter

Łódź 2001, ss. 271, ISBN 83-914223-2-1

Materiały III Krajowego Sympozjum Archiwal-nego, Łódź 4-5 września 2001 r.

Nakład wyczerpany