Home  

Powszechna Deklaracja Archiwów

POWSZECHNA DEKLARACJA ARCHIWÓW
 
Archiwa stanowią zapis decyzji, czynności i pamięci. Archiwa są unikatowym i niezastąpionym dziedzictwem przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Archiwa są zarządzane od powstania w celu zachowania swojej wartości i znaczenia. Są one miarodajnym źródłem informacji wspierającej odpowiedzialne i przejrzyste czynności administracyjne.


Model kompetencji zawodowych archiwisty

Model kompetencji zawodowych archiwistów i zarządców dokumentacji

Rekomendacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
uchwalona 4 listopada 2010 roku

Sylwetka i kompetencje
absolwenta studiów archiwistyki i zarządzania dokumentacją


Kodeks Etyczny Archiwisty

Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie