Home  

Polityka dotycząca cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Dla Państwa wygody Serwis używa plików cookies między innymi po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.


Polityka bezpieczeństwa

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich spełnia wymagania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr. 101 poz. 926 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz.U. 2004 Nr 100 poz. 1024).


Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Zarząd Główny