Home   Blog  XI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

XI Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne

Sekcja Archiwa Zakładowe, Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Koszalinie oraz Archiwum Państwowe w Koszalinie zaprasza do udziału w XI ogólnopolskim Seminarium Archiwalnym. Problematyką omawianą w trakcie seminarium w dniach 9–10 czerwca 2015 r. pn. „Postępowanie z dokumentacją osobową – przepisy prawa, praktyka, postulaty” będzie tematyka związana z postępowaniem z dokumentacją osobową. Celem seminarium będzie przedstawienie prawnych oraz praktycznych rozwiązań związanych z wartościowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem oraz udostępnianiem m.in. dokumentacji pracowniczej, medycznej, ewidencji ludności, dokumentacji związanej z uzyskiwaniem świadczeń społecznych. Poruszone zostaną ponadto sprawy ochrony danych osobowych. Planowane są wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organizacji pracodawców, archiwów państwowych oraz środowiska genealogów.

Więcej —> tutaj