Home   Blog  Między tradycyjną a cyfrową archiwizacją – dokumentacja w archiwum zakładowym w okresie przejściowym

Między tradycyjną a cyfrową archiwizacją – dokumentacja w archiwum zakładowym w okresie przejściowym

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Zarząd Oddziału we Wrocławiu

oraz

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

zapraszają do udziału w
konferencji szkoleniowej

Między tradycyjną a cyfrową archiwizacją

– dokumentacja w archiwum zakładowym w okresie przejściowym

Wrocław, 6 listopada 2014 r.

Konferencja adresowana jest do tych wszystkich, których wątpliwości budzą kwestie związane z postępowaniem z dokumentacją w postaci cyfrowej, pomimo regulacji prawnych zawartych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Więcej informacji —> tutaj