Klauzula subskrybenci

Podanie adresu e-mail i potwierdzenie chęci otrzymywania biuletynów oznacza zgodę na przesyłanie na podany adres e-mail wiadomości o charakterze biuletynów informacyjnych od Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, zawierających m.in. informacje o działalności Stowarzyszenia, w szczególności o organizowanych kursach, szkoleniach i konferencjach oraz informacje z dziedziny archiwistyki lub mające znaczenie dla archiwistyki, w tym informacje o charakterze marketingowym i handlowym.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, poprzez skorzystanie z linku (odnośnika) zawartego w biuletynie lub poprzez wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres e-mail: sap@sap.waw.pl lub pisemnie na adres Stowarzyszenia.

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych subskrybentów biuletynu informacyjnego SAP

  1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, ul. Bonifraterska 6 lok. 21, 00-213 Warszawa.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@sap.waw.pl, tel. +48 22 831 31 71.
  3. Dane przetwarzane są w celu cyklicznego przesyłania informacji o działalności SAP w formie biuletynu informacyjnego, na podstawie dobrowolnej zgody uczestnika. Podanie danych jest dobrowolne.
  4. Zgoda może być wycofana w dowolnym czasie poprzez link znajdujący się na końcu każdego wydania biuletynu lub e-mailem na adres sap@sap.waw.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu jej wycofania.
  5. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do momentu zaprzestania przez administratora rozsyłania biuletynu informacyjnego. Dane te mogą też być usunięte w przypadku powtarzających się trudności z dostarczeniem tych informacji na podany adres.
  6. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie administratora np. podmiotom świadczącym usługę wysyłki biuletynu (mailingu), podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną, w celu i w zakresie ustalonym przez SAP. Dane mogą też być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).