Kursy kancelaryjno archiwalne

Dla pracowników administracyjnych niższego i średniego stopnia, dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp. SAP prowadzi kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia, które dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.
Organizujemy także kilkugodzinne seminaria kancelaryjno-archiwalne dla kadr kierowniczych wszelkich firm i instytucji oraz doraźne szkolenia mające na celu wdrożenie określonych przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
Szkolenia prowadzi Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP (Centrum) na terenie całego kraju. W zakresie kursów kancelaryjno-archiwalnych jest największym centrum szkoleniowym w Polsce.