Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home   Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Zarząd Główny

00-213 Warszawa
ul. Bonifraterska 6 lok. 21
tel.: (+48 22) 635 87 68 , 831 83 63
tel.: (+48 22) 831 31 71

fax.: (+48 22) 831 31 02


e-mail: sap@sap.waw.pl