Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Władze naczelne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Władze naczelne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

KADENCJA 2012-2017

Zarząd Główny

Kazimierz Jaroszek Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Eugeniusz Borodij członek Prezydium Zarządu Głównego
Andrzej Jabłoński członek Prezydium Zarządu Głównego
Marlena Koter Sekretarz Generalny
Andrzej Majchrzak Wiceprezes ds. gospodarczych
Krzysztof Stryjkowski Wiceprezes ds. naukowych
Eugenia Szymczuk Skarbnik Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Piotr Zawilski Wiceprezes ds. współpracy z organizacjami społecznymi
Roland Banduch członek ZG
Adam Baniecki członek ZG
Barbara Brandt-Golecka członek ZG
Waldemar Chorążyczewski członek ZG
Andrzej Drakoniewicz członek ZG
Włodzimierz Janowski członek ZG
Paweł Gut członek ZG
Lucyna Harc członek ZG
Jolanta Louchin członek ZG
Ivo Łaborewicz członek ZG
Piotr Matuszek członek ZG
Jan Miłosz członek ZG
Wiesław Nowosad członek ZG
Juliusz Sikorski członek ZG
Anna Smorąg członek ZG
Główna Komisja Rewizyjna
Henryk Krystek Przewodniczący
Janina Andrzejczak Zastępca Przewodniczącego
Janusz Kuligowski Sekretarz
Stefan Olejniczak członek
Ewa Kłapacińska członek
Sąd Koleżeński
Martyna Znamirowska Przewodnicząca
Piotr Strembski Sekretarz
Norbert Smela Członek
Krystyna Winiarska Członek
Teresa Suleja Członek