Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Władze naczelne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Władze naczelne Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

KADENCJA 2017-2022

Zarząd Główny

Kazimierz Jaroszek Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Paweł Gut Wiceprezes ds. naukowo-wydawniczych
Marlena Koter Wiceprezes ds. gospodarczych
Piotr Zawilski Wiceprezes ds. współpracy z organizacjami społecznymi w tym z MRA
Andrzej Jabłoński Skarbnik
Wiesław Nowosad Sekretarz Generalny
Eugeniusz Borodij Członek Prezydium Zarządu Głównego
Monika Płuciennik Członek Prezydium Zarządu Głównego
Adam Baniecki Członek ZG
Barbara Brandt-Golecka Członek ZG
Waldemar Chorążyczewski Członek ZG
Andrzej Drakoniewicz Członek ZG
Przemysław Franciszkiewicz Członek ZG
Lucyna Harc Członek ZG
Janusz Kuligowski Członek ZG
Ivo Łaborewicz Członek ZG
Agata Łazarz Członek ZG
Piotr Matuszek Członek ZG
Jan Miłosz Członek ZG
Elżbieta Rogal Członek ZG
Wiesława Rutkowska Członek ZG
Eugenia Szymczuk Członek ZG
Ryszard Wójtowicz Członek ZG
Główna Komisja Rewizyjna
Urszula Markiewicz Przewodnicząca
Aleksandra Radziejewska Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Włodarczyk Sekretarz
Adriana Bryk Członek
Piotr Józefiak Członek
Sąd Koleżeński
Tomasz Dzięgielewski Przewodniczący
Kazimierz Dąbrowski Wiceprzewodniczący
Katarzyna Tomsia Wiceprzewodnicząca
Anna Wójcicka Sekretarz
Maciej Grychtoł Członek
Grzegorz Przybysz

Marek Mariusz Tytko

Członek

Członek