Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Warszawa *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Adam Szarota 

Wiceprezes – Jolanta Matuszek, Dariusz Greń

Sekretarz – Jakub Paprotny

Skarbnik – Krystyna Winiarska

Członek Zarządu – Karol Dowgiało, Mariusz Szaniawski

indeks

images warszawa@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy  SAP O/Warszawa

nr  71 1140 1010 0000 5190 3500 1009 (mBank)

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Warszawa”

W imieniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Warszawie zapraszam na zebranie, które odbędzie się w dniu 05 września 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1 (sala kinowa).

W programie:

  • spotkanie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr Pawłem Pietrzykiem – spotkanie w formie panelu dyskusyjnego
  • Sprawy bieżące.

Sekretarz Oddziału

Stowarzyszenia Archiwistów

Polskich w Warszawie

Jakub Paprotny

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia –

dużo zdrowia, radości, odpoczynku przy rodzinnym stole, mnóstwa wiosennego optymizmu oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.
Radosnego i rodzinnego świętowania!

 Życzy

 Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Warszawie

Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie serdecznie
zaprasza na konferencje, pt. ,,Zadania archiwisty w dobie cyfryzacji”, która odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. w Warszawie, Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła ul. Powsinska 61/63.
Formularz zgłoszeniowy na konferencje prosimy o odesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1O lutego 2019 r. (wypełnionego osobno dla każdej zgłaszanej osoby), na adres: warszawasap@gmail.com .
Wszelkie zapytania należy kierować do Pani Jolanty Matuszek – tel. 607-833-309
oraz Pana Sławomira Skowińskiego – tel. 729-155-413 lub na adres:
e-mail: warszawasap@gmail.com.

Formularz zgłoszenia —> pobierz

Program konferencji —> pobierz

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 stycznia 2019 roku odeszła od nas Urszula Wieczorek, archiwistka, wieloletni kierownik Oddziału Fotografii Archiwum Dokumentacji Mechanicznej (obecnie: Narodowe Archiwum Cyfrowe). Brała czynny udział w szkoleniach młodzieży z zakresu archiwistyki, głównie zasad gromadzenia, zabezpieczania i opracowania dokumentacji audiowizualnej. Przygotowywała i prezentowała liczne wystawy i prelekcje dotyczące dokumentacji fotograficznej. Udzielała licznych konsultacji archiwistom z różnych instytucji i osobom prywatnym gromadzącym fotografie. Brała aktywny udział w konferencjach naukowych, wygłaszając referaty. Przez kilka kadencji uczestniczyła w pracach Komisji Zakupów przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, decydując o kształtowaniu narodowego zasobu archiwalnego.
Od 1985 roku aktywny członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pełniła wiele funkcji społecznych, m.in. była sekretarzem, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, wiceprezesem Oddziału Warszawskiego oraz skarbnikiem Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Starała się do końca uczestniczyć w organizowanych przez nasz Oddział wyjazdach i imprezach. Pojechała z nami do Torunia i zwiedzała Belweder w ubiegłym roku. Była osobą zawsze pogodną i uśmiechniętą, do końca pomimo choroby. Koleżeńska i życzliwa dla innych, gdy miałam kłopoty w 2016 roku starała mi się bardzo pomóc… ŻEGNAJ ULA !

Ostatnie pożegnanie śp. Urszuli Wieczorek odbędzie się 17 stycznia (czwartek) 2019 r. Msza święta o godz. 12:00 w Kościele Św. Katarzyny (ul. Fosa 17, Warszawa). Przedstawiciele Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich będą obecni na pogrzebie.

W imieniu własnym i całego Zarządu

Jolanta Małgorzata Matuszek

Informujemy, że w dniu  23.01.2019 r. o godzinie 17:00   odbędzie się zebranie Oddziału Warszawskiego  Stowarzyszenia Archiwistów Polskich ( sprawozdawcze za rok ubiegły) oraz Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w pierwszym terminie o godzinie 17:50, w drugim terminie o godzinie 18:05 w siedzibie Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1 (sala kinowa).
W zebraniu będzie uczestniczył prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Kazimierz Jaroszek.
Zarząd  Oddziału

Zarząd Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie zaprasza na Koleżanki i Kolegów, członków Oddziału SAP w Warszawie na Kolację Wigilijną ,która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Restauracji „Trojka”, PKiN , Plac Defilad 1, Warszawa.

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie organizuje zebranie – w ramach cyklu wykładów z okazji 100-lecia niepodległości – wykład prof. Jana Żaryna pt. „Niepodległa, czyli marzenia i czyny Polaków”, które odbędzie się w dniu 26.10.2018 r. (piątek) o godzinie 17:00 w Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1.
W załączniku znajduje się szczegółowa informacja.
Serdecznie Zapraszamy.
Załącznik