Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Warszawa *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Tomasz Borowiecki

Wiceprezes – Jolanta Matuszek, Dariusz Greń

Sekretarz – Jakub Paprotny

Skarbnik – Krystyna Winiarska

Członek Zarządu – Karol Dowgiałło, Mariusz Szaniawski

indeks

images warszawa@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy  SAP O/Warszawa

nr  71 1140 1010 0000 5190 3500 1009 (mBank)

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Warszawa”