Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Warszawa *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Tomasz Borowiecki

Wiceprezes – Tomasz Dzięgielewski, Jolanta Matuszek

Sekretarz – Jakub Paprotny

Skarbnik – Krystyna Winiarska

Członek Zarządu – Karol Dowgiało, Mariusz Szaniawski

indeks (22) 589-31-27

images warszawa@sap.waw.pl