Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Warszawa *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Tomasz Borowiecki

Wiceprezes – Jolanta Matuszek, Dariusz Greń

Sekretarz – Jakub Paprotny

Skarbnik – Krystyna Winiarska

Członek Zarządu – Karol Dowgiałło, Mariusz Szaniawski

indeks

images warszawa@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy  SAP O/Warszawa

nr  71 1140 1010 0000 5190 3500 1009 (mBank)

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Warszawa”

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie organizuje zebranie – w ramach cyklu wykładów z okazji 100-lecia niepodległości – wykład prof. Jana Żaryna pt. „Niepodległa, czyli marzenia i czyny Polaków”, które odbędzie się w dniu 26.10.2018 r. (piątek) o godzinie 17:00 w Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1.
W załączniku znajduje się szczegółowa informacja.
Serdecznie Zapraszamy.
Załącznik