Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Toruń *

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Sławomir Pułkownik
Wiceprezes – Marlena Jabłońska
Sekretarz – Robert Górski
Skarbnik – Hanna Suszczyńska
Członek Zarządu – Igor Makacewicz


87-100 TORUŃ,
pl. Rapackiego 4

images torun@sap.waw.pl


e-mail –sap.torun@wp.pl

http://www.saptorun.cba.pl

Komunikaty i informacje

10907851-streszczenie-ikona-nowosci-papier

22 maja 2015 r. w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pt.: Archiwa przejściowe i zbiorcze w Polsce.  Jej organizatorami są: Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Instytut Historii UP w Krakowie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu oraz Archiwum Państwowe w Toruniu.

Tematyka spotkania oscyluje wokół zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z funkcjonowaniem archiwów zbiorczych i przejściowych. Prelegenci to osoby pracujące w tego typu archiwach oraz pracownicy naukowi.

Jest ona adresowana zarówno do pracowników naukowych, archiwistów praktyków jak i przedstawicieli podmiotów komercyjnych świadczących usługi na zasadach outsourcingu.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne! Szczegóły —>  w załączniku.