Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Toruń *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Sławomir Pułkownik
Wiceprezes – Robert Degen
Sekretarz – Igor Makacewicz
Skarbnik – Elżbieta Kęska
Członek Zarządu – Waldemar Chorążyczewski

87-100 Toruń,
ul. Wysoka 16

images torun@sap.waw.pl


e-mail –sap.torun@wp.pl

http://www.saptorun.cba.pl