Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Toruń *

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Sławomir Pułkownik
Wiceprezes – Robert Degen
Sekretarz – Igor Makacewicz
Skarbnik – Elżbieta Kęska
Członek Zarządu – Waldemar Chorążyczewski

 

images torun@sap.waw.pl

 

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Toruń”