Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Szczecin *

Kadencja 2072-2022

Prezes Oddziału – Paweł Gut
Wiceprezes – Krystyna Chodor
Sekretarz – Łukasz Kozłowski

Skarbnik – Jan Macholak
Członek Zarządu – Michał Knitter, Marta Zalewska, Monika Żurawczyk

70-410 Szczecin
ul. św. Wojciecha 13
indeks  693-553-500

indeks1  szczecin@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Szczecin”