Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Szczecin *

Kadencja 2072-2022

Prezes Oddziału – Paweł Gut
Wiceprezes – Krystyna Chodor
Sekretarz, Skarbnik – Urszula Markiewicz
Członek Zarządu – Michał Knitter, Jan Macholak, Marta Zalewska, Monika Żurawczyk

70-410 Szczecin
ul. św. Wojciecha 13
indeks  693-553-500

indeks1  szczecin@sap.waw.pl