Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Szczecin *

Kadencja 2072-2022

Prezes Oddziału – Paweł Gut
Wiceprezes – Krystyna Chodor
Sekretarz – Łukasz Kozłowski

Skarbnik – Jan Macholak
Członek Zarządu – Michał Knitter, Marta Zalewska, Monika Żurawczyk

indeks  693-553-500

indeks1  szczecin@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy SAP o/Szczecin

nr  76 1140 0026 0000 5190 3500 1011

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Szczecin”