Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Szczecin *

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Andrzej Jabłoński
Wiceprezes – Jan Macholak
Sekretarz – Urszula Markiewicz
Skarbnik – Stefan Archutowski
Członek Zarządu – Krystyna Chodor
Członek Zarządu – Maria Frankel

70-410 SZCZECIN
ul. św. Wojciecha 13
indeks  91 433 50 02 w. 118

indeks1  szczecin@sap.waw.pl

e-mail – jamach@sap.szczecin.pl


Kadencja 2012-2017

Komunikaty i informacje

images

W dniu 23 października 2015 roku odbyły się uroczyste obchody 50-lecia działalności szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Członkowie SAP spotkali się w gościnnych progach siedziby Archiwum Państwowego w Szczecinie. W spotkaniu udział wzięli – oprócz członków Oddziału – przyjaciele i sympatycy zaszego Stowarzyszenia.

Spotkanie otworzył Prezes szczecińskiego Oddziału SAP – Andrzej Jabłoński, który przywitał wszystkich gości. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich – Piotr Zawilski, który odznaczył przyznaną przez Zarząd Główny SAP odznaką „Za zasługi dla Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” profesor Lucynę Turek-Kwiatkowską oraz profesora Kazimierza Kozłowskiego. Wiceprezes Piotr Zawilski złożył również gratulacje szczecińskiemu Oddziałowi SAP z okazji 50-lecia jego działalności.

W dalszej części spotkania referat na temat historii szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w latach 1965-2015 przedstawił prezes Oddziału Andrzej Jabłoński, a profesor Kazimierz Kozłowski przedstawił rozważania na temat Etosu Archiwisty.

Obchody jubileuszu zakończyło spotkanie integracyjne.

IMG_0735   IMG_0743
IMG_0737   IMG_0738
IMG_0750   IMG_0760
IMG_0732  IMG_0771
IMG_0772   IMG_0785
IMG_0786   IMG_0801
IMG_0804   IMG_0805
Fot. Dariusz Witulski
images

Jubileusz 75-lecia urodzin dr. Józefa Plucińskiego

30 marca siedemdziesiąt pięć lat ukończył archiwista i muzealnik doktor historii Józef Pluciński. Jest znany w środowisku historyków i archiwistów, szczególnie w Świnoujściu i sąsiednich miejscowościach niemieckich Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1964–1973 był kierownikiem oddziału Archiwum Państwowego w Płotach. W 1965 r. należał do grona założycieli szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Jego praca organizatorska i merytoryczna na niwie archiwalnej jest niezwykle doceniana.

Po zakończeniu pracy w płotowskim archiwum organizował i był wieloletnim dyrektorem Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Po przejściu na emeryturę dr Józef Pluciński nadal aktywnie działa w sferze szeroko rozumianej humanistyki, przede wszystkim jako popularyzator i autor wielu opracowań dotyczących dziejów Pomorza Zachodniego, w szczególności Świnoujścia.

Szczecińscy archiwiści składają najserdeczniejsze życzenia pomyślności, dobrego samopoczucia i dalszej pasji w działaniu.

Plurimos annos, plurimos

Szanowny Panie Doktorze

IMG_7034_1
images
kartka1
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę składa

Prezes SAP Oddział w Szczecinie
Andrzej Jabłoński

images
W dniu 13 listopada 2014 r. odbyło się zebranie członków Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Szczecinie. Miejscem spotkania – dzięki uprzejmości dyrektora Stanisława Choroszko –  było Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
Po omówieniu, przez Prezesa Oddziału Andrzeja Jabłońskiego, spraw bieżących oddziału oraz przyjęciu w poczet oddziału nowych członków, wykład poświęcony organizacji i koncepcji działania Muzeum przedstawił jego dyrektor, który następnie w niezwykle interesującej formie, pełnej pasji, oprowadził uczestników zebrania po zbiorach muzeum.
IMG_3328  IMG_3331 IMG_3337
IMG_3315 IMG_3316 IMG_3318
IMG_3319 IMG_3320 IMG_3333
 IMG_3339 IMG_3344 IMG_3353
fot. Dariusz Witulski
Prezes SAP Oddział w Szczecinie
Andrzej Jabłoński

images

Uprzejmie informujemy iż 7 czerwca 2013 r. (piątek) o godz. 14.00 w siedzibie szczecińskiego oddziału SAP przy ul. św. Wojciecha 13 w Szczecinie odbędzie się zebranie członków SAP poświęcone pamięci księdza infułata Romana Kostynowicza.
Porządek zebrania:
  1. Sprawy bieżące – Prezes Andrzej Jabłoński,
  2. Wystąpienie prof. Kazimierza Kozłowskiego nt. „Miejsce księdza dra Jana M. Mazura w kulturze regionu”,
  3. Wystąpienie ks. dra Jana M. Mazura nt. „Ksiądz infułat Roman Kostynowicz – wdzięczność i pamięć”,
  4. Spotkanie integracyjne w Dobrej k/Szczecina

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 29 maja 2013 r. telefonicznie (Urszula Markiewicz 915780762) lub mailem na adres szczecin@sap.waw.pl
Składka wynosi 10 zł/os.

Prezes SAP Oddział w Szczecinie
Andrzej Jabłoński

 

Uprzejmie informuję, że dnia 20 marca 2013 roku (środa) o godz. 16.00 w gmachu Archiwum Państwowego w Szczecinie (ul. św. Wojciecha 13) odbędzie się Zebranie członków szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne oddziału oraz sprawozdanie z XIV Krajowego Zjazdu Delegatów SAP we Wrocławiu we wrześniu 2012 r. – Prezes Oddziału SAP Andrzej Jabłoński
  2. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – Mariusz Madejczyk, Magdalena Sawicka – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  3. Prezentacja produktów firmy Beskid Plus – R. Tyrna
  4. Dyskusja