Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Sekcja Instytucji Naukowych i Kulturalnych*

Sekcja Instytucji Naukowych i Kulturalnych*

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych

Przewodnicząca Sekcji – dr Monika Marcinkowska

Wiceprzewodniczący – Igor Makacewicz

Sekretarz – Jakub Paprotny

Członek Zarządu Sekcji – Dorota Kozielska

sainik@sap.waw.pl

Konferencja szkoleniowa

Przyszłość a zabezpieczanie przeszłości.

Skąd Przyszliśmy, gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?

Białystok 11-13 września 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy ->>> pobierz

Zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Oddział Zamiejscowy Archiwum UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy serdecznie zapraszają na konferencję szkoleniową pt. My i nasze archiwa – sytuacja archiwów i archiwistów w uczelniach wyższych, która odbędzie się 13-14 września 2018 r. w Bydgoszczy. Konferencja objęta jest honorowym patronatem Prorektora ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy pani  prof. dr hab. Grażyny Odrowąż-Sypniewskiej. Podczas konferencji poruszone zostaną zagadnienia dotyczące archiwów i archiwistów uczelni wyższych, w tym ich statusu, stanu opracowania materiałów archiwalnych, ich udostępniania jak i wszelkich problemów związanych z tą dokumentacją. W związku z tym, bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji drogą elektroniczną na adres konferencja@sap.waw.pl lub faxem 22 831 31 02 w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2018 r.

Miejscem obrad będzie hotel „Brda” przy ul.Dworcowej 94. Wszelkie zapytania należy kierować do pana Igora Makacewicza, specjalisty Oddziału Zamiejscowego Archiwum UMK  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera  w Bydgoszczy,  tel. 52 585 33 74 lub e-mail:  igor.makacewicz@cm.umk.pl .

Program konferencji

12 września (środa)

17:00 – 19:00 Rejestracja uczestników konferencji

13 września (czwartek)

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników
9:00 Rozpoczęcie obrad, powitanie zaproszonych gości i uczestników konferencji
9:15 dr Wojciech Woźniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
  „Archiwa uczelniane w strukturze państwowej sieci archiwalnej”
9:45 Magdalena Różańska, Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
  „Brakowanie i udostępnianie dokumentacji w świetle unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”
10:15 Igor Makacewicz, Oddział Zamiejscowy Archiwum UMK Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  „Praca, pasja, prestiż – kim jest archiwista uczelniany?

 

Blaski i cienie zawodu”

10:45 Dyskusja
11:15 wystąpienie przedstawiciela sponsora „BESKID PLUS”
11:45 – 12:15 przerwa  kawowa
12:15 Agnieszka Słojewska-Walas, Archiwum SGH Warszawa
  „Najcenniejsze skarby Archiwum SGH. Słowo o zasobie i nie tylko”
12:45 Paweł Radziejewski, Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku –
  „65 lat minęło. Historia Archiwum UMB opowiedziana inaczej”.
13:15 Marta Zalewska – Archiwum Akademii Morskiej w Szczecinie
  „Co w archiwum piszczy? Kilka słów o archiwum Akademii Morskiej               w Szczecinie”
13:45 Dyskusja
14:00 – 15:15 Obiad
15:30 – 19:00 czas do dyspozycji organizatorów, zwiedzanie Bydgoszczy,

 

odwiedziny w Muzeum Mydła i Historii Brudu

19:00 Kolacja w „Karczmie Młyńskiej”

14 września (piątek)

9:30 dr Kamila Madrova, Archiwum Politechniki Praskiej
  „Stan archiwów szkół wyższych w Republice Czeskiej”
10:00 dr Karol Dowgiało, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
  „Możliwość wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA) w instytucjach spoza sieci archiwów państwowych                                          – stan  aktualny i perspektywy”
10:30 Monika  Marcinkowska, Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

 

w Kielcach

  „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA                      w archiwum uniwersyteckim – studium przypadku na przykładzie Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”
11:00 Dyskusja
11:30 przerwa kawowa
12:00 Magdalena Niedźwiedzka, Bartosz Drzewiecki, Uniwersytet Pedagogiczny                             im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  „Problemy gromadzenia dokumentacji w archiwum szkoły wyższej na przykładzie Archiwum Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”
12:30 Piotr Giziński, Archiwum ASP w Gdańsku
  „Archiwizacja i udostępnianie w Internecie archiwalnych fotografii pochodzących ze zbiorów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku”
13:00 dyskusja, zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów
13:30 obiad

Organizatorzy zastrzegają zmiany w programie

boligrafoFormularz zgłoszeniowy

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460
 

Zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
i Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na konferencję szkoleniową „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – udostępnianie zbiorów archiwalnych w ramach obowiązującego stanu prawnego. Funkcjonowanie archiwów po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 15 – 16  września 2016 roku

Formularz (wypełniony osobno dla każdej zgłaszanej osoby) prosimy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja@sap.waw.pl

boligrafo    formularz 

 

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460
ARCHIWUM - konferencja 2 krzywe
 

Program konferencji

  16 września 2015 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne(ul. Żwirki i Wigury 63 – sala nr 23)
9.00-10.15 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10.15-10.30 Otwarcie konferencji i uroczyste powitanie uczestników
10.30-11.30 Paweł Pietrzyk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Kontrola przestrzegania przepisów archiwalnych w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach
11.30-12.30 Iwona Fischer, Archiwum Narodowe w Krakowie, Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – postulaty historyka i archiwisty
  DyskusjaModerator – dr hab. Anna Łosowska
12.30-13.00 Przerwa na kawę
13.00-13.30 Ewa Stefaniak, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Kontrole jednostek realizujących projekty z EFS w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
13.30-14.00 Paulina Bunkowska, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Praktyka postępowania z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na UMK
14.00-14.30 Dr Andrzej Szczepaniak, Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie, Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w Muzeum Narodowym w Warszawie
14.30-15.30 Przerwa na obiad
15.30-16.00 Joanna Kapitan, Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Postępowania z dokumentacją dotyczącą projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – teoria i praktyka
16.00-16.30 Barbara Brandt-Golecka, Katarzyna Tomsia, Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych na Politechnice Wrocławskiej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
16.30-17.00 DyskusjaModerator – Ewa Kłapcińska
  17 września 2015 r. – czwartekWarszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne(ul. Żwirki i Wigury 63 – sala nr 23)
9.00 Poranna kawa
9.30-10.00 Sprawy bieżące Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP – Przewodnicząca Sekcji – Barbara Brandt-Golecka Sprawozdanie ze spotkania w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych –dr hab. Anna Łosowska, Ewa Kłapcińska, Barbara Brandt-GoleckaZespoły robocze ds. współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów PaństwowychMonika MarcinkowskaUdział Sekcji w Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w 2017 r. w Kielcach
10.15-12.00 Dr Andrzej Klubiński, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Dyrektor Departamentu Archiwistyki, Wystąpienie dotyczące współpracy z archiwami instytucji naukowych i kulturalnychDyskusjaModerator – dr Lucyna Harc i Danuta Kasperek
12.00-12.40 Przerwa na obiad
12.40-15.00 Program realizowany przez Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego –Jakub Paprotny, Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoZakończenie konferencji

boligrafo  Formularz zgłoszeniowy

 

plakat PWr v2

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 Archiwum Politechniki Wrocławskiej

 zapraszają do udziału w konferencji

pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania

na przestrzeni ostatnich 70 lat

 

która odbędzie się w dniach 8 – 9 grudnia 2014 r.

na Uniwersytecie Wrocławskim

pl. Uniwersytecki 1,   Sala Oratorium Marianum

ul. Szewska 49, Instytut Historyczny UWr

Formularz zgłoszeniowy boligrafo

Program konferencji: str. 1  81       str. 2  81                                     

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych informuje, że z przyczyn niezależnych od nas (wycofanie się współorganizatora), jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu i miejsca konferencji pt. Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat. Odbędzie się ona w terminie późniejszym (listopad-grudzień), o czym niezwłocznie powiadomimy po jego ustaleniu.

Zarówno, zakres merytoryczny konferencji, jak i wystąpienia główne pozostają bez zmian.

Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia i zachęcamy do nadsyłania dalszych wraz z tematami proponowanych referatów.

Serdecznie przepraszamy i liczymy na aktywny udział.

Przewodnicząca Sekcji

Barbara Brand-Golecka

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych i Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają na konferencję pod patronatem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pt. Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2014 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

W pierwszym dniu, przewidziane są wystąpienie m.in. Wiceminister Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Opavie poruszające zagadnienia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz informacji przechowywanych w archiwach uczelnianych w czasie postępujących prac zw. z informatyzacją szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie roli archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych w gromadzeniu i przechowywaniu dziedzictwa dokumentacyjnego na przestrzeni ostatnich 70 lat.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszej Sekcji do aktywnego uczestnictwa.

Program konferencji – już wkrótce.

Formularz zgłoszeniowy —>> tutaj

 
Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Archiwalne

zapraszają
na seminarium pt.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
w uczelniach wyższych, instytucjach naukowych i kulturalnych – teoria i praktyka

które odbędzie się 12 listopada 2013 r.
w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

formularz zgłoszeniowy —> tutaj

oświadczenie (VAT) — tutaj

Program Seminarium

(zdjęcia ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Ewy Kłapacińskiej)

IMG_7454  IMG_7468  IMG_7472

IMG_7473  Obraz_006  Obraz_007

Obraz_012  Obraz_025  Obraz_033

Obraz_038  IMG_7470  IMG_7485

IMG_7417 IMG_7418

Materiały pokonferencyjne

A_Kurkiewicz_prezentacja_POL-on_-_jego_zastosowanie

K_Pilecki_GKurzyna_Archiwum_Uniwersytetu_Archiwum_w_USOs

KLatocha_EZD_z_perspektywy_Archiwum

PGaszynski_Repozytorium_prac_dyplomowych

xxxxxxxxxxxxx  xx
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

Kawa poranna9.00 – 9.05Otwarcie seminarium i uroczyste powitanie uczestników Anna Domalanus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Barbara Brand-Golecka, Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Hanna Krajewska, Polskie Towarzystwo Archiwalne9.05 – 10.0060-lecie Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wystąpienie Władz Uczelni10.00 – 11.45Monika Marcinkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Praca dyplomowa w werski papierowej i elektronicznej – obecny stan prawny i praktyka Andrzej Kurkiewicz (Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – POL-on i jego zastosowanie w uczelniach wyższych i instytucjach naukowych Henryk Krystek, Tadeusz Grabarz (Archiwum Państwowe w Poznaniu) – Rola instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w procesie wdrażania EZD na przykładzie administracji rządowej i samorządowej Małgorzata Rychlik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – AMUR – Repozytorium prac naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu11.45 – 12.10Przerwa na kawę11.45 – 12.00Sprawy organizacyjne Sekcji12.10 – 14.00Krzysztof Pilecki (Uniwersytet Warszawski) – Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego Grażyna Kurzyna (Uniwersytet Warszawski) – Archiwum w USUS Mariusz Czerniak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Archiwum prac dyplomowych w USOS Dydkusja14.00 – 14.45Przerwa na obiad14.45 – 16.45Anna Wałek (Politechnika Wrocławska) – Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej – cele i założenia projektu Paweł Gaszyński (Uniwersytet Jagielloński) – Repozytorium prac dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Dariusz Klemantowicz (Uniwersytet Łódzki) – Elektroniczny Obieg Dokumentów na Uniwersytecie Łódzkim – próba analizy Kamila Latocha (Uniwersytet Szczeciński) – EZD z perspektywy Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego Dyskusja16.45 – 17.00Podsumowanie, wnioski, zakończenie seminarium

Program seminarium w formacie pdf —> tutaj