Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Sekcja Instytucji Naukowych i Kulturalnych*

Sekcja Instytucji Naukowych i Kulturalnych*

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych

Przewodnicząca Sekcji – Monika Marcinkowska

Wiceprzewodniczący – Marek Pawelec

Sekretarz – Jakub Paprotny

Członek Zarządu Sekcji – Dorota Kozielska, Igor Makacewicz

 

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
i Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na konferencję szkoleniową „Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – udostępnianie zbiorów archiwalnych w ramach obowiązującego stanu prawnego. Funkcjonowanie archiwów po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.”, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 15 – 16  września 2016 roku

Formularz (wypełniony osobno dla każdej zgłaszanej osoby) prosimy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2016 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: konferencja@sap.waw.pl

boligrafo    formularz 

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460
ARCHIWUM - konferencja 2 krzywe

Program konferencji

16 września 2015 r. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne(ul. Żwirki i Wigury 63 – sala nr 23)
9.00-10.15 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10.15-10.30 Otwarcie konferencji i uroczyste powitanie uczestników
10.30-11.30 Paweł Pietrzyk, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego, Kontrola przestrzegania przepisów archiwalnych w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach
11.30-12.30 Iwona Fischer, Archiwum Narodowe w Krakowie, Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – postulaty historyka i archiwisty
DyskusjaModerator – dr hab. Anna Łosowska
12.30-13.00 Przerwa na kawę
13.00-13.30 Ewa Stefaniak, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Kontrole jednostek realizujących projekty z EFS w zakresie przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych
13.30-14.00 Paulina Bunkowska, Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Praktyka postępowania z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na UMK
14.00-14.30 Dr Andrzej Szczepaniak, Archiwum Muzeum Narodowego w Warszawie, Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w Muzeum Narodowym w Warszawie
14.30-15.30 Przerwa na obiad
15.30-16.00 Joanna Kapitan, Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Postępowania z dokumentacją dotyczącą projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – teoria i praktyka
16.00-16.30 Barbara Brandt-Golecka, Katarzyna Tomsia, Archiwum Politechniki Wrocławskiej, Postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych realizowanych na Politechnice Wrocławskiej na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat
16.30-17.00 DyskusjaModerator – Ewa Kłapcińska
17 września 2015 r. – czwartekWarszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne(ul. Żwirki i Wigury 63 – sala nr 23)
9.00 Poranna kawa
9.30-10.00 Sprawy bieżące Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP – Przewodnicząca Sekcji – Barbara Brandt-Golecka Sprawozdanie ze spotkania w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych –dr hab. Anna Łosowska, Ewa Kłapcińska, Barbara Brandt-GoleckaZespoły robocze ds. współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów PaństwowychMonika MarcinkowskaUdział Sekcji w Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w 2017 r. w Kielcach
10.15-12.00 Dr Andrzej Klubiński, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Dyrektor Departamentu Archiwistyki, Wystąpienie dotyczące współpracy z archiwami instytucji naukowych i kulturalnychDyskusjaModerator – dr Lucyna Harc i Danuta Kasperek
12.00-12.40 Przerwa na obiad
12.40-15.00 Program realizowany przez Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego –Jakub Paprotny, Archiwum Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoZakończenie konferencji

boligrafo  Formularz zgłoszeniowy

plakat PWr v2

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 Archiwum Politechniki Wrocławskiej

 zapraszają do udziału w konferencji

pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

 

Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania

na przestrzeni ostatnich 70 lat

 

która odbędzie się w dniach 8 – 9 grudnia 2014 r.

na Uniwersytecie Wrocławskim

pl. Uniwersytecki 1,   Sala Oratorium Marianum

ul. Szewska 49, Instytut Historyczny UWr

Formularz zgłoszeniowy boligrafo

Program konferencji: str. 1  81       str. 2  81                                     

Szanowni Państwo,

Zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych informuje, że z przyczyn niezależnych od nas (wycofanie się współorganizatora), jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu i miejsca konferencji pt. Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat. Odbędzie się ona w terminie późniejszym (listopad-grudzień), o czym niezwłocznie powiadomimy po jego ustaleniu.

Zarówno, zakres merytoryczny konferencji, jak i wystąpienia główne pozostają bez zmian.

Dziękujemy za dotychczasowe zgłoszenia i zachęcamy do nadsyłania dalszych wraz z tematami proponowanych referatów.

Serdecznie przepraszamy i liczymy na aktywny udział.

Przewodnicząca Sekcji

Barbara Brand-Golecka

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych i Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zapraszają na konferencję pod patronatem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pt. Archiwa szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych – osiągnięcia i wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat, która odbędzie się w dniach 26-27 września 2014 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

W pierwszym dniu, przewidziane są wystąpienie m.in. Wiceminister Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Opavie poruszające zagadnienia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem dokumentacji oraz informacji przechowywanych w archiwach uczelnianych w czasie postępujących prac zw. z informatyzacją szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie roli archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych w gromadzeniu i przechowywaniu dziedzictwa dokumentacyjnego na przestrzeni ostatnich 70 lat.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszej Sekcji do aktywnego uczestnictwa.

Program konferencji – już wkrótce.

Formularz zgłoszeniowy —>> tutaj

Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich
Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Archiwalne

zapraszają
na seminarium pt.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
w uczelniach wyższych, instytucjach naukowych i kulturalnych – teoria i praktyka

które odbędzie się 12 listopada 2013 r.
w Sali Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

formularz zgłoszeniowy —> tutaj

oświadczenie (VAT) — tutaj

Program Seminarium

(zdjęcia ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Ewy Kłapacińskiej)

IMG_7454  IMG_7468  IMG_7472

IMG_7473  Obraz_006  Obraz_007

Obraz_012  Obraz_025  Obraz_033

Obraz_038  IMG_7470  IMG_7485

IMG_7417 IMG_7418

Materiały pokonferencyjne

A_Kurkiewicz_prezentacja_POL-on_-_jego_zastosowanie

K_Pilecki_GKurzyna_Archiwum_Uniwersytetu_Archiwum_w_USOs

KLatocha_EZD_z_perspektywy_Archiwum

PGaszynski_Repozytorium_prac_dyplomowych

xxxxxxxxxxxxx  xx
8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

Kawa poranna9.00 – 9.05Otwarcie seminarium i uroczyste powitanie uczestników Anna Domalanus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Barbara Brand-Golecka, Sekcja Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Hanna Krajewska, Polskie Towarzystwo Archiwalne9.05 – 10.0060-lecie Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wystąpienie Władz Uczelni10.00 – 11.45Monika Marcinkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Praca dyplomowa w werski papierowej i elektronicznej – obecny stan prawny i praktyka Andrzej Kurkiewicz (Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – POL-on i jego zastosowanie w uczelniach wyższych i instytucjach naukowych Henryk Krystek, Tadeusz Grabarz (Archiwum Państwowe w Poznaniu) – Rola instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt w procesie wdrażania EZD na przykładzie administracji rządowej i samorządowej Małgorzata Rychlik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – AMUR – Repozytorium prac naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu11.45 – 12.10Przerwa na kawę11.45 – 12.00Sprawy organizacyjne Sekcji12.10 – 14.00Krzysztof Pilecki (Uniwersytet Warszawski) – Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego Grażyna Kurzyna (Uniwersytet Warszawski) – Archiwum w USUS Mariusz Czerniak (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Archiwum prac dyplomowych w USOS Dydkusja14.00 – 14.45Przerwa na obiad14.45 – 16.45Anna Wałek (Politechnika Wrocławska) – Repozytorium Wiedzy Politechniki Wrocławskiej – cele i założenia projektu Paweł Gaszyński (Uniwersytet Jagielloński) – Repozytorium prac dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Dariusz Klemantowicz (Uniwersytet Łódzki) – Elektroniczny Obieg Dokumentów na Uniwersytecie Łódzkim – próba analizy Kamila Latocha (Uniwersytet Szczeciński) – EZD z perspektywy Archiwum Uniwersytetu Szczecińskiego Dyskusja16.45 – 17.00Podsumowanie, wnioski, zakończenie seminarium

Program seminarium w formacie pdf —> tutaj