Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność statutowa   Sekcja Archiwistów Samorządowych *

Sekcja Archiwistów Samorządowych *

Sekcja Archiwistów Samorządowych

Przewodniczący Zarządu – Maciej Urbański

V-ce Przewodniczący – Maria Jolanta Muszyńska

V-ce Przewodniczący – Dariusz Dobrowolski

Skarbnik – Karolina Sobańska

Sekretarz – Agata Broszczak

Członek Zarządu – Sławomir Szuster

Członek Zarządu – Jacek Knopik

 

sas@sap.waw.pl

www.sas-sap.com/

Komunikaty i informacje

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

XVI Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych

Marki, 3-4 października 2019 r.

Miło mi Państwa poinformować, iż sprawy związane z organizacją kolejnej konferencji sekcji archiwistów samorządowych zbliżają się ku końcowi. Konferencja odbędzie się 3-4.10. 2019 w hotelu Mistral w Markach ul. Słoneczna 1. Konferencję planujemy rozpocząć około godziny 9.00 (3 października), a zakończyć około godziny 16.00 dnia następnego. Dokładny program wraz z dodatowymi informacjami postaramy się zamieścić w najbliższym czasie, po ostatecznych ustaleniach z prelegentami.

Planowani prelegenci i zagadnienia, którymi się zajmiemy:

  • Pani Ewa Perłakowska (Stowarzyszenie Archiwizjoner) – planowane wystąpienie dotyczyć będzie dokumentacji pracowniczej po zmianach od 1 stycznia 2019 z uwzględnieniem jej elektronizacji, obsługi kancelaryjnej i archiwalnej (potwierdzone),
  • Pani Jolanta Louchin (Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Milanówku – dawniej Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej) – planowane wystąpienie dotyczyć będzie spraw emerytalno – rentowych w świetle zmian przepisów o okresie przechowywania dokumentacji osobowo – płacowej (potwierdzone),
  • Pan Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji) – planowane wystąpienie dotyczące zmian w e-administracji – z uwzględnieniem e-doręczenia (w trakcie ustalania potwierdzenia),
  • Pani Magdalena Gałach (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych) – mamy nadzieję na wystąpienie dotyczące archiwum dokumentów elektronicznych, czyli co dalej z materiałami archiwalnymi w postaci elektronicznej (czekamy na potwierdzenie),
  • Pan Paweł Pietrzyk (Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych) – mamy nadzieję na wystąpienie na temat planów NDAP w sferze prawnej – nowa ustawa archiwalna?, zmiany JRWA? (czekamy na potwierdzenie),
  • Pani Iwona Woźniak (Urząd Miasta Lublin) – wystąpienie związane z Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentacją w podmiocie – problemy i praktyczne porady.

Ankieta zgłoszenia –> tutaj

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konferencji szkoleniowej – XV Zjeździe Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, która odbędzie się w Cieszynie pod patronatem Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Archiwum Państwowego w Katowicach w dniach 17-19.05.2018 r.
Wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.sas-sap.com) lub bezpośrednio pod tel. 503-98-77-01.

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

XIV Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych

Kalisz 01-03.06.2017 r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konferencji szkoleniowej – XIV Zjeździe Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kaliszu pod patronatem Prezydenta Miasta w dniach 01-03.06.2017 r.
Wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.sas-sap.com) lub bezpośrednio pod tel. 503-98-77-01.
Sekcja Archiwistów Samorządowych powstała w celu nawiązania współpracy zawodowej w ramach środowiska archiwistów samorządowych, wymiany doświadczeń, integracji środowiska, popularyzacji nowoczesnych metod i narzędzi pracy oraz zagadnień prawnych. W dotychczasowych ogólnopolskich spotkaniach organizowanych w oparciu o Urzędy Miejskie we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Nowym Sączu, Łodzi, Zakopanem, Lublinie, Torunia, Siemianowicach Śląskich, Gliwicach, czy Szczecinie udział wzięli archiwiści samorządowi z wielu miast w kraju, a także zaproszeni goście m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministesrtwa Cyfryzacji, władz głównych Stowarzyszenia, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz lokalnych władz samorządowych i archiwów państwowych.

Link do zgłoszeń boligrafo

 

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

XIII Zjeździe Sekcji Archiwistów Samorządowych „Nowelizacja przepisów archiwalnych”.

Szczecin 02-04.06.2016 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konferencji szkoleniowej – XIII Zjeździe Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP, która odbędzie się w Urzędzie Miasta Szczecina pod patronatem Prezydenta Miasta w dniach 02-04.06.2016 r. na temat „Nowelizacja przepisów archiwalnych”.

Wszelkie potrzebne informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.sas-sap.com)lub bezpośrednio pod tel. 503-98-77-01 lub 695 22 22 39.

Sekcja Archiwistów Samorządowych powstała w celu nawiązania współpracy zawodowej w ramach środowiska archiwistów samorządowych, wymiany doświadczeń, integracji środowiska, popularyzacji nowoczesnych metod i narzędzi pracy oraz zagadnień prawnych. W dotychczasowych ogólnopolskich spotkaniach organizowanych w oparciu o Urzędy Miejskie we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Nowym Sączu, Łodzi, Zakopanem, Lublinie, Torunia, Siemianowicach Śląskich, a w ubiegłym roku w Gliwicach udział wzięli archiwiści samorządowi z wielu miast w kraju, a także zaproszeni goście m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władz głównych Stowarzyszenia, Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz lokalnych władz samorządowych i archiwów państwowych

Link do zgłoszeń boligrafo

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Gliwice, 10-12 września 2015 r.

 PROGRAM ZJAZDU

Nowe Gliwice, Budynek 3 – Cechownia, ul. Bojkowska 37

xxxxxxxxxxxxx  xx
10 września 2015 r. (czwartek)
11.00 – 12.00 Rejestracja
11.30 – 12.00 Powitalny serwis kawowy
12.00 – 12.10 Otwarcie zjazdu i prowadzenie obrad – Maciej Urbański, Przewodniczący Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP
12.10 – 12.30 Przywitanie Gości
Katarzyna Śpiewak (Urząd Miejski w Gliwicach), Podsumowanie badań benchmarkingowych w zakresie e-administracji
12.30 – 13.10 Kazimierz Schmidt (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), Co nowego w e-administracji – bieżąca informacja na temat spraw, o których warto lub wypada wiedzieć
13.20 – 14.20 Przerwa obiadowa – Progress Bar
14.20 – 14.50 Katarzyna Hartowicz, Tomasz Bartel (Urząd Miejski w Gliwicach),Zmiany w przepisach kancelaryjno-archiwalnych po 2011 r. oraz nowe wskazówki metodyczne dotyczące archiwizacji – skutki finansowe dla urzędów gmin
14.50 – 15.50 Andrzej Biernat (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – skutki dla administracji samorządowej
16.00 – 16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 17.10 Andrzej Biernat (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych – projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN
11 września 2015 r. (piątek)
Część konferencyjna
8.30 – 9.00 Powitalny serwis kawowy
9.00 – 9.40 Wojciech Woźniak (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego z podmiotu stosującego system EZD, jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw
9.40 – 10.10 Joanna Dziadkowiec (KOM-PRO), Wyzwania dla archiwum urzędów stanu cywilnego w świetle nowej aplikacji ŹRÓDŁO
10.10.11.00 Bogusław Małusecki (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Gliwicach), Najczęstsze błędy w procesie archiwizacji – doświadczenia Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach
11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 12.20 Ewa Perłakowska (Ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacji), Centralne rejestry i ewidencje. Jak postępować z dokumentacją z ich obsługi w urzędach samorządowych
12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa – Progress Bar
13.30 – 14.30 Ewa Perłakowska (Ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania dokumentacji), Postępowanie z dokumentami z wyborów i referendów oraz ich organizacji
14.30 – 14.40 Piotr Tyrna (Beskid Plus), Opakowania archiwizacyjne w kontekście projektowanego rozporządzenia MKiDN
Część wyborcza (dla członków SAS SAP)
15.30 – 15.45 Maciej Urbański (Przewodniczący Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP)), Sprawozdanie z działalności Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP 2010-2015
 15.45 – 17.15 Wybór członków Zarządu Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP – kadencja 2015-2020
Część turystyczna (dla chętnych)
17.30 – 18.30 Zwiedzanie Palmiarni Miejskiej
18.45 – 20.00 Kolacja
12 września 2015 r. (piątek)
8.30 – 9.00 Powitalny serwis kawowy
9.00 – 9.40 Jacek Knopik (ZGiKM Geopoz w Poznaniu), Wdrożenie systemu EZD w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz w Poznaniu
9.40 – 10.10 Piotr Pałys (Stowarzyszenie Polsko-Serbskołużyckie „PRO-LUSTITIA), Obecna registratura Domowiny oraz jej archiwalia w zasobie Serbskeho kulturneho archiwa w Budziszynie
10.10 – 10.55 Przerwa kawowa
10.55 – 11.35 Anna Skiba (Urząd Miejski Siemianowice Śląskie), Danuta Descours (Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego), Konsekwencje zmian organizacyjnych w podmiocie – rewolucja dla dokumentacji i systemów elektronicznych
11.35 Pożegnanie uczestników zjazdu

81Program zjazdu

tramwaj Dojazd

boligrafo  Ankieta uczestnika

 

 

images

X Zjazdu Sekcji Archiwistów Samorządowych

Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Toruń, 19-21 września 2013 r.

Patronat: Prezydent Miasta Torunia
Miejsce obrad: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 8
Miejsce zakwaterowania: Hotel Kopernik w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 16
Program
xxxxxxxxxxxxx  xx
19 września 2013 r. (czwartek)
11.00 Otwarcie zjazdu i prowadzenie obrad – Maciej Urbański, Przewodniczący Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP
11.10 Wystąpienie przedstawiciela władz samorządowych Urzędu Miasta Torunia
11.10 – 11.40 Michalina Walczak (Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Torunia), Mikrohistoryczne ujęcie wybranych materiałów archiwum zakładowego Urzędu Miasta Torunia
Przerwa kawowa
12.00 – 13.00 Tomasz Nitecki (Starostwo Powiatowe w Zawierciu), Problematyka związana z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją oraz funkcjonowanie w systemie SEKAP – cz. I
13.00 – 13.15 Prezentacja sponsora – Sawo Recykling Sp. j.
13.15 – 14.15 Przerwa obiadowa (Hotel Kopernik w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 16)
14.15 – 15.15 Tomasz Nitecki (Starostwo Powiatowe w Zawierciu), Problematyka związana z elektronicznym zarządzaniem dokumentacją oraz funkcjonowanie w systemie SEKAP – cz. II
ok. 15.45 Dyskusja uczestników, zakończenie obrad
16.00 Zwiedzanie zabytków Torunia z przewodnikiem oraz wizyta w Żywym Muzeum Kopernika (ul. Rabiańska 9)
19.00 Kolacja
20 września 2013 r. (piątek) 
9.30 – 10.00 Krzysztof Lange (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Poznania), Archiwista samorządowy wobec nowych wyzwań – zadania, usytuowanie
10.00 – 11.15 Monika Kowzon-Świtalska (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Dokumentacja podmiotów niebędących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi (np. spółki, fundacje, niepubliczne placówki oświatowe) realizujących zadania samorządu (postępowanie z dokumentacją  w trakcie funkcjonowania i po likwidacji)
Przerwa kawowa
12.00 – 12.15 Prezentacja sponsora – Beskid Plus Sp. j.
12.15 – 13.00 Halina Robótka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rozterki wywołane przez reorganizacje wewnętrzne i inne powody – czyli postępowanie z dokumentacją w urzędach administracji samorządowej w przypadku reorganizacji wewnętrznej lub przejmowania zadań od innych organów (sukcesja czynna i bierna)
13.00 – 14.15 Przerwa obiadowa (Hotel Kopernik w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 16)
14.15 – 15.15 Wiesław Nowosad (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Postępowanie z dokumentacją zapisaną na elektronicznych nośnikach danych
ok. 15.45 Dyskusja uczestników, zakończenie obrad
19.00 Kolacja
21 września 2013 r. (sobota)  
9.00 – 9.30 Sprawy organizacyjne sekcji – Maciej Urbański, Przewodniczący Sekcji Archiwistów Samorządowych SAP
9.30 – 10.00 Prezentacja sponsora – TiMSI Sp. z o.o., System Elektronicznego Obiegu Dokumentacji
10.00 – 10.15 Przerwa kawowa
10.15 – 11.15 Roland Banduch (Archiwum Państwowe w Katowicach), Postępowanie z dokumentacją budowlaną (aktową i techniczną) w urzędach administracji samorządowej
11.30 – 12.00 Daria Orzińska (Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Katowice), Udostępnianie dokumentacji budowlanej w pracowni archiwum zakładowego Urzędu Miasta Katowice
ok. 13.00 Dyskusja uczestników, zakończenie zjazdu

 

Ankieta zgłoszenia uczestnika do pobrania >>> sap.waw.pl/wp-content/uploads/u1/Ankieta_zg__oszeniowa_X_zjazd_SAS_SAP_Toru__.doc