Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Rzeszów

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Izabela Glesmer
Wiceprezes – Danuta Olszanecka
Sekretarz – Ewa Kociuba
Skarbnik – Ewa Molisak

Członek Zarządu – Czesław Draus

35-612 RZESZÓW,
ul. W.Wareńczyka 57

indeks (17) 230 48 08

images rzeszow@sap.waw.pl


e-mail – iglesmer@rzeszow.ap.gov.pl