Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Rzeszów

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Danuta Olszanecka
Wiceprezes – Czesława Draus
Sekretarz – Krzysztof Łyko
Skarbnik – Ewa Molisak

35-612 RZESZÓW,
ul. W.Wareńczyka 57

indeks (17) 230 48 18, 230 48 28

images rzeszow@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Rzeszów”