Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Poznań

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Jan Miłosz
Wiceprezes – Jolanta Niezborała
Sekretarz – Piotr Klimecki
Skarbnik – Elżbieta Rogal
Członek Zarządu – Małgorzata Kaczmarek, Piotr Józefiak, Magdalena Bugajewska

indeks

images poznan@sap.waw.pl