Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Lublin

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Marcin Buczek
Sekretarz – Joanna Kapitan
Skarbnik – Małgorzata Bieda

20-093 Lublin
ul. Batorego 17/3

indeks  600-031-659

images lublin@sap.waw.pl

http://www.saplublin.pl.tl