Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Lublin

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Marcin Buczek
Sekretarz – Joanna Kapitan
Skarbnik – Małgorzata Bieda

 

indeks  600-031-659

images lublin@sap.waw.pl

http://www.saplublin.pl.tl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Lublin”