Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Lublin

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Elżbieta Wierzbicka
Wiceprezes – Lutosław Stachowski
Sekretarz – Renata Gąsior
Skarbnik – Zenon Sosnowski

 

20-093 LUBLIN
ul. Batorego 17/3

indeks  kom.   691 465 049

images lublin@sap.waw.pl

http://www.saplublin.pl.tl

 

Uprzejmie informujemy iż składki członkowskie można wpłacać również na rachunek bankowy ZG SAP:

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich ul. Bonifraterska 6/21, Warszawa

nr 93 1140 1010 0000 5190 3500 1001 ( Mbank)

z dopiskiem „składka Lublin za rok  …. „

 

Komunikaty i informacje

KalBiurkowy_doklejanekalendarium_ikona_460pix-460x460

Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Zakład Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
zaprasza na panel dyskusyjny poświęcony aktualnym problemom archiwalnym

PLAKAT

W programie:

  • Co zmieni nowa ustawa archiwalna? – moderatorzy mgr Renata Gąsior (Archiwum Państwowe w Lublinie), dr Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
  • Archiwizacja dokumentacji elektronicznej – moderatorzy dr Małgorzata Szabaciuk (UMCS), mgr Marcin Buczek (APL)
  • Wartościowanie dokumentacji, ekspertyzy archiwalne – moderator mgr Renata Gąsior (APL)
  • Dokumentacja masowa – płacowa i osobowa, postępowanie w świetle najnowszych przepisów – moderator mgr Anna Jadeszko (APL)
  • O fizyczne zachowanie akt – moderator dr Piotr Dudzikowski (APL)
  • Porządkowanie dokumentacji współczesnej – moderator dr Elżbieta Wierzbicka (APL)

Termin:
7 listopada 2015 roku, rozpoczęcie godz. 10.00
Miejsce:
Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a – „Nowa Humanistyka”, sala nr 30 (parter)