Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Katowice

Kadencja 2017-2022

Prezes – Agata Łazarz

Wiceprezes – Ewelina Kisiel

Sekretarz – Joanna Sowa

Skarbnik – Piotr Lis

Członek Zarządu – Grażyna Sokół-Szołtysek, Piotr Matuszek

 

images katowice@sap.waw.pl

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Katowice”