Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Katowice

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Grażyna Przesmycka
Wiceprezes – Agata Rojek
Sekretarz – Piotr Matuszek
Skarbnik – Piotr Lis
Członek Zarządu – Roland Banduch

40-145 KATOWICE,
ul. Józefowska 104

indeks (32) 208-78-03

images katowice@sap.waw.pl