Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Katowice

Kadencja 2017-2022

Prezes – mgr Agata Łazarz

Wiceprezes – Ewelina Kisiel

Sekretarz – Joanna Sowa

Skarbnik – mgr Piotr Lis

Członek Zarządu – mgr Grażyna Sokół – Szołtysek

Członek Zarządu- mgr Piotr Matuszek

40-145 KATOWICE,
ul. Józefowska 104

indeks (32) 208-78-23

images katowice@sap.waw.pl