Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Częstochowa*

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Julia Dziwoki
Sekretarz – Katarzyna Ziaja
Skarbnik – Dorota Wojciechowska

indeks

imagesczestochowa@sap.waw.pl

 

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Częstochowa”

 

Komunikaty i informacje