Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Częstochowa*

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Bartosz Kapuściak
Sekretarz – Katarzyna Parkitna
Skarbnik – Marta Mszyca

indeks 691 838 381

imagessap.czestochowa@gmail.com 

imagesbartosz.kapusciak@gmail.com 

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Częstochowa”

 

Komunikaty i informacje