Centrum Edukacji

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu zakładów pracy na zatrudnianie pracowników przeszkolonych w zakresie prowadzenia kancelarii i archiwum zakładowego, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich od lat organizuje kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia, przedstawiające zasady postępowania z dokumentacją w świetle obowiązujących norm archiwalnych i przepisów. Są one przeznaczone dla pracowników administracyjnych niższego i średniego stopnia oraz dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie kancelarii, registratur, sekretariatów, a także archiwów zakładowych i składnic akt.
Wykładowcami Krajowego Centrum Edukacji Archiwalnej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich są doświadczeni pracownicy Archiwów Państwowych, autorzy wielu publikacji z zakresu archiwistyki, absolwenci wyższych uczelni o kierunku historyczno-archiwalnym.
Celem kursów I stopnia jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz przyuczenie ich w ten sposób do pełnienia funkcji archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego.
Program kursów II stopnia zapewnia słuchaczom uzyskanie pełnych umiejętności zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zakładowego lub referenta kancelaryjnego i jest realizowany głównie w oparciu o zajęcia praktyczne przeprowadzane w archiwach państwowych i wybranych archiwach zakładowych.
Uczestnicy kursów I i II stopnia otrzymują wydany przez SAP podręcznik z zakresu tematycznego tych kursów, a na zakończenie zdają egzamin testowy, z tym, że uczestnicy kursów II stopnia zaliczają również sprawdzian praktyczny; wszyscy uczestnicy kursów otrzymują zaświadczenia o ich ukończeniu.
Organizujemy także kursy specjalizowane, skierowane do uczestników z jednego zakładu pracy. Wówczas program jest modyfikowany w zależności od potrzeb danego zleceniodawcy.
Inną formą kształcenia oferowaną przez Krajowe Centrum Edukacji SAP są kilkunastogodzinne seminaria tematyczne poświęcone postępowaniu z dokumentacją wybranych typów jednostek organizacyjnych np. bankową, medyczną, administracji samorządowej. Są one kierowane do kadry zarządzającej średniego szczebla oraz osób, które ukończyły kursy I lub II stopnia.
Aktualna lista kursów oraz terminy zajęć po wybraniu odpowiedniej miejscowości z menu po lewej stronie TUTAJ