Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Bydgoszcz

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Eliza Rymer

Sekretarz – Karolina Kawczyńska

Skarbnik -Wojciech Zupa

Członek Zarządu – Eugeniusz Borodij, Małgorzata Rzepecka

 

indeks

images

Składki członkowskie można wpłacać na rachunek bankowy ZG SAP

nr  93 1140 1010 0000 5190 3500 1001

z dopiskiem „opłata składki za …..rok O/Bydgoszcz”