Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Bydgoszcz

Kadencja 2012-2017

Prezes Oddziału – Małgorzata Rzepecka

Wiceprezes – Eugeniusz Borodij
Sekretarz – Karolina Kawczyńska

Skarbnik -Wojciech Zupa

Członek Zarządu – Lidia Wakuluk

85-009 BYDGOSZCZ
ul. Dworcowa 65
indeks (52) 339-54-01

images bydgoszcz@sap.waw.pl