Stowarzyszenie Archiwistów Polskich

Bydgoszcz

Kadencja 2017-2022

Prezes Oddziału – Eliza Rymer

Sekretarz – Hanna Pszczółkowska

Skarbnik -Czesława Jezierska

Członek Zarządu – Irena Biskupowa, Maksymilian Burczykowski

 

indeks

images