Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność usługowa   Opracowywanie projektów procedur

Opracowywanie projektów procedur

W działalności kancelaryjno-archiwalnej każdego aktotwórcy bardzo istotną rolę odgrywają przepisy określające system kancelaryjny, obieg akt, kwalifikację i klasyfikację wytwarzanej dokumentacji, zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt itp. Właściwie skonstruowane i skutecznie wdrożone w znaczący sposób usprawniają racjonalne i efektywne zarządzanie dokumentacją i informacją.

SAP jako jedyna firma w Polsce jest w stanie zaoferować wykonanie pełnego zestawu takich normatywów.

Najszybciej, najtaniej, najsolidniej przygotujemy dla Państwa na przykład:

  • instrukcję dotyczącą organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt,
  • kwalifikator dokumentacji technicznej lub innej dokumentacji nieaktowej,
  • jednolity rzeczowy wykaz akt,
  • instrukcję kancelaryjną itp.