Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home      Działalność usługowa   Archiwizacja danych oraz przechowywanie dokumentów

Archiwizacja danych oraz przechowywanie dokumentów

Archiwizacja (czyli porządkowanie dokumentacji) jest wykonywana zgodnie z wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami archiwalnymi. Pracownikami SAP są najlepsi w Polsce znawcy przepisów archiwalnych, autorzy podręczników archiwistyki, poradników kancelaryjno-archiwalnych oraz różnorodnych opracowań naukowych z zakresu prawa archiwalnego. Ich profesjonalizmu możecie Państwo być pewni.   Zakres wykonywanych przez nas prac archiwizacyjnych obejmuje:

  • kwalifikację dokumentacji do odpowiednich kategorii archiwalnych,
  • systematyzację akt według komórek organizacyjnych,
  • ich klasyfikację w układzie rzeczowym,
  • weryfikację i uzupełnienie opisu akt,
  • sporządzenie ewidencji akt pozostających w archiwum zakładowym, odrębnie dla materiałów archiwalnych (kategoria A) i nieprzeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”),
  • wybrakowanie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej wraz ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów brakowania oraz organizacją procedury niszczenia przeterminowanej dokumentacji, wykonanie wszelkich innych prac określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. 2015, poz. 1743)