Home     Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji. Model kompetencji zawodowych