Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home  

Konferencja MRA, Jaunde 26-28.11.2018 r.

Międzynarodowa Rada do spraw Archiwów zaprasza do składania propozycji wystąpień na dorocznej Konferencji MRA organizowanej pod hasłem Archiwa: Zarządzanie, Pamięć, Dziedzictwo w dniach 26-28 listopada br. w Jaunde będącym stolicą Kamerunu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca. Więcej informacji https://www.ica.org/en/ica-annual-conference-2018