Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Home  

Śp. Mieczysław Motas (1929-2018)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż 19 stycznia 2018 r. odszedł prof. dr hab. Mieczysław Motas. Historyk, archiwista. Aktywny członek Sekcji Archiwalnej przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki a następnie członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Swoje życie zawodowe związał z historią i archiwami. W latach 1969-1979 kierował Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Od 1973 […]